Az MFB Magyar Fejlesztési Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság befektetői tájékoztatója az MFB201706/1 Kötvény törlesztéséről

Befektetői tájékoztatás

 

Az MFB Magyar Fejlesztési Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság befektetői tájékoztatója az MFB201706/1 Kötvény törlesztéséről

 

 


Az MFB Magyar Fejlesztési Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1051 Budapest, Nádor u. 31; cg. 01-10-041712) a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény 55.§-ai és a nyilvánosan forgalomba hozott értékpapírokkal kapcsolatos tájékoztatási kötelezettség részletes szabályairól szóló 24/2008. (VIII.15.) PM rendelet alapján az alábbi rendkívüli tájékoztatást adja:

 
Az MFB Zrt. az általa kibocsátott MFB201706/1 elnevezésű, HU0000356415 ISIN azonosítóval ellátott kötvénnyel kapcsolatos törlesztési és utolsó esedékes kamatfizetési kötelezettségének a mai napon (2017. június 28-án) maradéktalanul eleget tett. 
 
Budapest, 2017. június 28. 
 

 

 

MFB Magyar Fejlesztési Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság