Közlemény az MFB Vállalkozásfinanszírozási Program 2020 10.3 hitelcéljáról, a Patika Hitelprogramról

Közlemény
az MFB Vállalkozásfinanszírozási Program 2020 10.3 hitelcéljáról, a Patika Hitelprogramról

 


A biztonságos és gazdaságos gyógyszer- és gyógyászati segédeszköz-ellátás, valamint a gyógyszerforgalmazás általános szabályairól szóló 2006. évi XCVIII. törvény (Gyftv.) a gyógyszertárat működtető gazdasági társaságok számára 2017. január 1-i határidővel meghatározott feltételek mellett előírja az 50%-ot meghaladó gyógyszerészi tulajdoni hányad elérését.

Az MFB Magyar Fejlesztési Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság felhívja a Partnerei és az Ügyfelei figyelmét arra, hogy az MFB Vállalkozásfinanszírozási Program 2020 10.3 hitelcélja, a Patika Hitelprogram Gyftv. fent hivatkozott rendelkezéseinek teljesítéséhez kapcsolódó igénybevételi lehetősége ezen törvényi határidő lejártával lezárult.
Ugyanakkor a Bank tájékoztatást ad arról, hogy a Patika Hitelprogram új hitelcél- és feltétel-rendszerének kialakítása folyamatban van, ezt követően  kerül meghirdetésre  a módosított Patika Hitelprogram. 
 

Budapest, 2017. február 9.

 

MFB Magyar Fejlesztési Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság