Közlemény vezető tisztségviselők változásáról

Közlemény

vezető tisztségviselők változásáról

 

Az MFB Magyar Fejlesztési Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság (a továbbiakban: MFB Zrt.) a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII. törvény 122. §, valamint a 2001. évi CXX. a Tőkepiacról szóló törvény 55. §-ában foglalt rendkívüli tájékoztatási kötelezettségnek megfelelően tájékoztatja a nyilvánosságot arról, hogy a vezető állású személyek körében változás következett be:

A Bank Igazgatósága Bernáth Tamás urat, az MFB Zrt. vezérigazgatóját választotta meg az Igazgatóság elnökének, így 2016. november 15-től elnök-vezérigazgatóként irányítja a hitelintézetet.

Pap Gyula operációs vezérigazgató-helyettes úr munkaviszonya 2016. november 16-i hatállyal, közös megegyezéssel megszűnt. Bertalan Sándor üzleti vezérigazgató-helyettes úr és Móczár Sándor pénzügyi vezérigazgató-helyettes úr munkaviszonya 2016. november 18-i hatállyal, közös megegyezéssel, Kovács Zsolt befektetési vezérigazgató-helyettes úr munkaviszonya 2016. november 27-i hatállyal, közös megegyezéssel megszűnik.

A hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII. törvény 150. §-a, valamint az MFB Zrt. Alapszabályának 9.3. pontja alapján a Bank Igazgatósága, mint a Bank vezérigazgató-helyettesei felett a munkáltatói jogok gyakorlója 2016. november 19. napjától, határozatlan időtartamra szólóan megbízta dr. Lélfai Koppány Tibor urat az Üzleti Divízió vezérigazgató-helyettesi teendőinek ellátásával, valamint 2016. november 28. napjától, határozatlan időtartamra szólóan megbízta dr. Simon Katalin asszonyt a Befektetési Divízió vezérigazgató-helyettesi teendőinek ellátásával.

Budapest, 2016. november 17.

               MFB Magyar Fejlesztési Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság