MFB-INDIKÁTOR 11 (2014. ősz)

Csúcs közelben maradt az MFB-INDIKÁTOR

 

A 2014. őszi vállalati felmérés összefoglaló eredményei

 

Lendületben maradhat a gazdasági növekedés a vállalati válaszok alapján a Magyar Fejlesztési Bank 2014. őszi felmérésének eredményei szerint. Az MFB-INDIKÁTOR konjunktúra mutató fél év alatt kis mértékben, 0,6 ponttal 59,3 pontra csökkent. A részindexek közül a Makrogazdasági-index új csúcsot ért el, a Finanszírozás-index pedig három és féléves rekordszinten áll. Továbbra is igen intenzív a magyar vállalatok beruházási szándéka, ugyanakkor a fél évvel ezelőtti válaszokhoz képest némi elbizonytalanodás is tapasztalható ezen a téren. A fejlesztések megvalósulását támogathatja a finanszírozási feltételek többségének (elsősorban kamat mértéke, hitelkínálat) tartós javulása

 

 

MFB-INDIKÁTOR

MAKRO-

GAZDASÁGI

PIAC

Belföld

Külföld

FINAN-SZÍROZÁS

BERUHÁZÁS

2014. ősz

59,3

51,2

56,5

57,5

58,2

58,7

70,9

2014. tavasz

59,9

51,0

59,0

58,7

62,9

58,2

71,4

2013. ősz

57,3

48,9

54,2

52,6

58,8

55,1

71,2

2013. tavasz

52,7

42,3

48,4

49,0

56,0

51,9

68,2

2012. ősz

47,0

41,5

43,7

46,5

53,5

52,0

50,6

2012. tavasz

45,1

38,9

44,4

47,2

51,9

49,8

47,5

2011. ősz

45,4

43,1

45,4

46,9

56,4

48,4

44,7

2011. tavasz

55,2

48,6

54,1

54,2

61,8

63,4

55,0

2010. nyár

47,1

41,5

43,7

43,9

46,6

53,9

49,1

2009. tél

43,9

31,8

40,3

43,5

45,5

53,9

49,8

2009. nyár

37,3

20,6

35,7

39,2

39,7

42,1

50,6

 

 

Makrogazdasági-index (+0,2 pont): A részindex mérsékelt emelkedését a következő 12 hónapra vonatkozó várakozások javulása okozta, miközben a működési környezet jelenlegi helyzetének, ill. az előző 12 hónapban végbement változások megítélése valamelyest romlott. A felmérésben szereplő cégek átlagosan 2,0%-os GDP, ill. 2,4%-os fogyasztóiár emelkedéssel számolnak a következő 12 hónapban.

 

Piac-index (-2,5 pont): A részindexek csökkenését a fél évvel ezelőtti értékhez képest elsősorban a külföldi értékesítéssel kapcsolatos kilátások kedvezőtlenebbé válása okozta. A hazai eladásokat illetően az ipari, azon belül is a gépjárműgyártással foglalkozó vállalatok a legoptimistábbak. A külső feltételek romlása leginkább a kisebb és a belföldi tulajdonban lévő vállalatok exportértékesítésére hatott negatívan.

 

Finanszírozás-index (+0,5 pont): A részindex három és féléves csúcsra történő emelkedése elsősorban a forrásbevonási szándék erősödésének volt köszönhető, a vállalatok finanszírozási helyzete ugyanakkor romlott, míg a hitelfelvételi körülmények megítélése kis mértékben javult. Ez utóbbin belül a legnagyobb mértékű javulást továbbra is a kamatok alakulásában (csökkenésében) érzékelik a cégek, míg 2013 őszéhez képest a hitelkínálat is sokkal kedvezőbbé vált. Az egyetlen komolyabb negatív változást a vállalkozások a hitelintézetek által elvárt fedezetek terén tapasztalták.

 

Beruházás-index (-0,5 pont): A kismértékű visszaesés ellenére, továbbra is ennek az indikátornak az értéke a legmagasabb a felmérés négy részindexe közül. A csökkenést a beruházási szándék mérséklődése okozta, miközben a kapacitáskihasználtság tovább javult, s erősödött a felmérésben vizsgált beruházási hajtóerők szerepe is. A következő 12 hónapban fejlesztést tervező cégek aránya csak 3,9 százalékponttal csökkent, ugyanakkor jelentősen visszaesett a biztos tervekkel rendelkező vállalatok részesedése, ami a hazai vállalkozások elbizonytalanodását jelzi a fél évvel ezelőtti helyzethez képest. Egyre inkább a piaci folyamatok és nem pedig az amortizáció pótlása hajtja a hazai beruházásokat. Ennek egyik jele, hogy két felmérés után ismét „visszaszerezte” első helyét a beruházási hajtóerők között az erős piaci verseny, valamint a fél évvel korábbi eredményekhez képest a változó piaci igényekre való reagálás fontosságának vállalati megítélése erősödött leginkább.