A Fed szigorodó monetáris politikájának hatása az eszközárakra a feltörekvő piacokon

Az amerikai eszközvásárlási program 2014 elején indult szigorítása jelentős volumenű globális portfólió átcsoportosításhoz és az eszközárak zuhanásához vezetett a feltörekvő piacokon. A tanulmány ezekben a gazdaságokban vizsgálja a „tapering” első két hónapjának részvénypiaci, devizapiaci és állampapírpiaci hatásait lineáris regressziós és klaszterelemzési módszerekkel, amelynek során kiemelt figyelmet kap a Fed monetáris szigorításával szemben bizonyos védelmet, ill. terhet jelentő nemzetgazdasági szintű tényezők vizsgálata. A kapott eredmények alapján a versenyképesebb, a jobb növekedési kilátásokkal bíró, a szufficites folyó fizetési mérleggel, ill. nyitottabb pénzpiacokkal rendelkező gazdaságok általában védettebbek voltak az egyes piacokon 2014. január második felében felgyorsult eszközárzuhanásokkal szemben; a tőkepiacok mérete, a devizatartalékok szintje, valamint az államadósság mértéke semleges hatással bírt, míg a politikai stabilitás és a költségvetési fegyelem fokozta a pénzügyi eszközök elértéktelenedésének ütemét.