A magyarországi mikro-, kis- és középvállalatok nyitottsága a külső tőkebevonás iránt

A mikro-, kis- és középvállalatok fejlődése, gazdasági növekedésben betöltött szerepének erősödése elé jelentős akadályt gördít a külső finanszírozási forrásokhoz való korlátozott hozzáférés, ami a 2008-ban kitört pénzügyi és gazdasági válság óta még akutabb problémává vált. Ez felértékelte az olyan alternatív forrástípusok jelentőségét, mint a saját tőke alapú tőkebevonás. A tőkeági finanszírozás Magyarországon az előző években csak egy viszonylag szűk vállalkozói kör számára volt elérhető, aminek véleményünk szerint kínálati és keresleti oldali okai egyaránt vannak. Empirikus elemzésünkben a magyarországi vállalatok külső tőkebevonás iránti nyitottságát vizsgáltuk, eredményeink alapján az exporttevékenységet (is) folytató, elsősorban a szolgáltató szektorban, kisebb mértékben az iparban működő vállalkozások körében találhatóak leginkább olyan cégek, amelyek nyitottak a külső tőkebefektető tulajdonosi körbe való bevonására. Emellett azok a vállalatok nyitottabbak a tőkeági finanszírozásra, amelyek középtávú célkitűzései között a pénzügyi helyzet stabilizációja, illetve vállalatfelvásárlások szerepelnek.