Jogi közlemény

A site (a www.mfb.hu szerveren elérhető internet szolgáltatás) vagy bármely oldala megnyitásával Ön elfogadja az itt felsorolt feltételeket. Kérjük, amennyiben nem ért egyet a feltételekkel, ne nyissa meg weboldalunkat!

Az MFB Magyar Fejlesztési Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság (továbbiakban Bank) weboldalain megjelenő információk és adatok kizárólag tájékoztatásul szolgálnak. Az MFB Zrt. fenntartja a jogot a rendelkezésre bocsátott információk megváltoztatására vagy módosítására. Az MFB Zrt. törekszik ezen információk folyamatos frissítésére, azonban azok teljességéért, helytállóságáért, esetleges módosulásáért, hitelességéért nem vállal felelősséget. A Bank weboldalain megjelenő információk és adatok bármilyen módon való felhasználása kizárólag a felhasználó saját felelősségére történhet.

Az MFB Zrt. honlapjáról linkek segítségével elérhető partnercégek weboldalain szereplő információkat a Bank nem ellenőrzi, ezek elérhetőségéért, tartalmi helyességéért felelősséget nem vállal.

Az MFB Zrt. nem felel azokért a károkért, veszteségekért, költségekért, amelyek a weboldalakkal kapcsolatban, azok használatából vagy használhatatlanságából, nem megfelelő működéséből, meghibásodásából, számítógépes vírus által, vonal- vagy rendszerhibából, az információtovábbítás esetleges késedelméből, az adatok bárki által történő illetéktelen megváltoztatása következtében, vagy más hasonló okból következnek be. Az interneten továbbított elektronikus üzenet tartalmához illetéktelen személyek potenciálisan hozzáférhetnek, annak tartalma módosulhat, illetve az üzenet elveszhet.

Az MFB Magyar Fejlesztési Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság weboldalai, az azokon megjelenő grafikák, szövegek, képek, információk és egyéb anyagok, illetve azok elrendezése szerzői jogi oltalom alatt állnak, azok felhasználására és felhasználási jogának átruházására kizárólag az MFB Zrt. jogosult.

Kérjük, hogy üzleti döntéseinek meghozatala előtt mindenképpen kérjen közvetlen felvilágosítást bankunktól, annak érdekében, hogy az esetleges félreértések elkerülhetők legyenek.