Vállalkozások

MFB Vállalkozásfinanszírozási Program Támogatás Plusz ÁFA Hitel

Az ÁFA Hitel célja fordított általános forgalmi adó hatálya alá nem tartozó tárgyi eszközök és immateriális javak vásárlására, valamint igénybevett vállalkozói szolgáltatásokra előzetesen felszámított forgalmi adóból (a továbbiakban: ÁFA) származó, a vállalkozás Nemzeti Adó- és Vámhivatalhoz (továbbiakban: NAV) benyújtandó időszakos ÁFA bevallásában a NAV-val szemben fennálló követelésének megelőlegezése.

MFB Vállalkozásfinanszírozási Program Támogatás Plusz Támogatási Bankgarancia

A Támogatási Bankgarancia célja a kedvezményezett kis- és középvállalkozások részére megítélt vissza nem térítendő állami támogatásokhoz kapcsolódó biztosíték nyújtása.

MFB Önkormányzati Szállítói Előleg-visszafizetési Bankgarancia Program

Az Új Széchenyi Terv pályázatai keretében a kedvezményezett helyi önkormányzatok, társulásaik, illetve a települési önkormányzatok többcélú kistérségi társulásai[1] részére megítélt vissza nem térítendő támogatások szállítói előlegének igénybevételéhez szállítói előleg-visszafizetési bankgarancia biztosítása a vállalkozások részére.

Új Magyarország Vállalkozásfejlesztési Hitelprogram

A Vállalkozásfejlesztési Hitelprogram célja a vállalkozások foglalkoztatásban betöltött szerepének növeléséhez, innovációs és beszállítói tevékenységének erősítéséhez, környezetvédelmi és egészségügyi célú beruházásaihoz kedvezményes kamatozású hitel nyújtása, továbbá fejlesztési és beruházási tárgyú pályázatokhoz, különösen az Új Magyarország Fejlesztési Terv és az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program pályázataihoz kapcsolódóan kiegészítő forrás biztosítása.

MFB Közösségi Közlekedésfejlesztési Hitelprogram

Az MFB Közösségi Közlekedésfejlesztési Hitelprogram célja, hogy a közszolgáltatási szerződéssel rendelkező közúti és vasúti személyszállító vállalkozások olyan kedvezményes kamatozású forrásban részesüljenek, amely hozzájárulhat a biztonságosabb és környezetkímélőbb közösségi közlekedés megvalósításához a meglévő, elöregedett gépjármű-/gördülőállományuk megújításával.

MFB Kisvállalkozói Hitel

A hitelprogram célja, hogy a magyarországi székhelyű mikro- és kisvállalkozások beruházási és fejlesztési céljaihoz hosszú lejáratú, kedvezményes forráslehetőséget biztosítson. 

Új Magyarország Kis- és Középvállalkozói Hitelprogram

A hitelprogram célja, hogy az MFB Zrt. 25 Mrd forintos kedvezményes kamatozású refinanszírozási forrásával és a Magyar Vállalkozásfinanszírozási Zrt. kezelésében álló Gazdaságfejlesztési Operatív Program 4. prioritásából biztosított 25 Mrd forintos kedvezményes kamatozású refinanszírozási forrásával a magyarországi székhelyű mikro-, kis- és kisvállalkozások beruházási- és fejlesztési céljaihoz hosszú lejáratú, kedvezményes forráslehetőséget biztosítson.

Mikrohitel Plusz Program

A hitelprogram célja, hogy a magyarországi székhelyű mikrovállalkozások beruházási és fejlesztési céljaihoz hosszú lejáratú, kedvezményes forráslehetőséget biztosítson.

MFB Vállalkozásfinanszírozási Program

A program célja a magyar gazdaság versenyképességének fejlődését szolgáló, infrastruktúra- és technológiafejlesztést előidéző fejlesztések támogatása.

MFB Vállalkozásfinanszírozási Program Támogatás Plusz Támogatást Megelőlegező Hitel

A hitel célja az elnyert vissza nem térítendő állami támogatás megelőlegezése.

Tartalom átvétel