Start hitelprogram

A hitelprogram célja

A Start Hitelprogram fő célja a magánvállalkozások és a vállalkozásindítás ösztönzése.

Kiknek ajánljuk a Start Hitelprogramot?

 • A Magyarországon állandó lakhellyel rendelkező, magyar állampolgárságú természetes személyek igényelhetik fő foglalkozásuk (tartós létalapjuk) biztosítása céljából,
 • Kedvezményezettek lehetnek belföldi gazdasági társaságok és termelő típusú szövetkezetek.

A Start Hitelprogram által finanszírozható területek:

 • piac- és versenyképes termékek, szolgáltatások fejlesztése,
 • korszerű technológiai eljárások adaptálása,
 • beszállítói kapcsolatok erősítése,
 • munkahelyteremtés ösztönzése,
 • ipari parkokba betelepülő vállalkozások ösztönzése,
 • regionális fejlesztési programokban való részvétel,
 • egészségügyi fejlesztési hitelek KKV-k részére,
 • Strukturális Alapok és Kohéziós Alap pályázataihoz kiegészítő hitel nyújtása,
 • oktatási intézmények fejlesztéseinek finanszírozása.

A Start Hitelprogram főbb jellemzői:

 • Forgóeszköz finanszírozás (járulékos) maximum a szükséges hitel 30%-áig. Az igényelhető hitel nem haladhatja meg a fejlesztési ráfordítások 70%-át, maximális összege 127 823 EUR forintértékét.
 • Saját erő mértéke: szükséges saját erő a fejlesztési költségek 30%-a, melyből 20%-nyi rész lehet külső forrás.
 • Kamata változó, a mindenkori jegybanki alapkamat 75%-a, ehhez járul a bankok által felszámított kamatrés, amely a Start Garancia Zrt., vagy a Garantiqa Hitelgarancia Zrt. által szavatolt hitelrész után 1%, míg a nem szavatolt rész után maximum 2%.

A START-hitel meghirdetésekor a maximálisan kihasználható futamidő - beleértve a maximum 2 éves türelmi időt - beruházási célonként külön-külön került meghatározásra: építkezéseknél legfeljebb 15 év, gépek berendezések beruházásánál 10 év, induló árukészlet beszerzésénél 8 év, pénz közvetlen szolgáltatása útján történő részesedésszerzés esetén 5 év. A konstrukció 2020. december 31-i véglejáratára tekintettel a benyújtásra kerülő refinanszírozási kölcsönkérelmeknél a hivatkozott véglejárattal összhangban kell elkészíteni a törlesztési ütemezést.

Mi a teendő?

A hitelprogrammal kapcsolatos további információért hívja az MFB Magyar Fejlesztési Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság információs vonalát a 06-40-555-555 számon, illetve érdeklődjön a regionális ügyfélszolgálati irodákban található információs pontokon.Amennyiben hitelprogramokkal, azok feltételrendszerével, a hitelprogramok keretében nyújtott hitelekkel és állami támogatásokkal, továbbá az MFB Zrt. fejlesztési tevékenységével kapcsolatos kérdése, észrevétele, véleménye van, az alábbi e-mail-címre várjuk: ugyfelszolgalat@mfb.hu.
 

Refinanszírozási kölcsönszerződés-módosítási kérelem kitöltése itt.

A Start Hitelprogramban részt vevő hitelintézetek listája

 1. Budapest Bank  Zrt.
 2. CIB Bank Zrt.
 3. Citibank Europe PLC. Magyarországi Fióktelepe.
 4. Erste Bank Hungary Zrt.
 5. KDB Bank (Magyarország) Zrt.
 6. K&H Bank Zrt.
 7. MKB  Bank Zrt.
 8. Sberbank Magyarország Zrt. (Magyarországi Volksbank Zrt.)
 9. Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt. és a vele szerződött takarékszövetkezetek
 10. OTP Bank Nyt.
 11. Takarékszövetkezetek