Magyar Vállalkozásfinanszírozási Zrt.

Új Széchenyi Hitelgarancia

Tájékoztatjuk látogatóinkat, hogy az Új Széchenyi Hitelgarancia Program 2013. december 31-én lezárásra került,  garanciaigénylésre ezt követően nincs lehetőség. Garancia kérelemmel 2014. január 1-től a Garantiqa Hitelgarancia Zrt.-hez lehet fordulni.

 

Az Új Széchenyi Hitelgarancia program keretében olyan garanciaeszközök kerülnek bevezetésre, amelyek növelik a mikro-,kis- és középvállalkozások hitelhez jutási esélyeit. Az erre a célra allokált forrás összesen mintegy 4,9 milliárd forint.

A Hitelgarancia program célja a magyarországi székhelyű mikro-, kis- és középvállalkozások fejlesztése a hitelhez jutás lehetőségeinek javításával. Nemzetközi tapasztalatok alapján a KKV-hitelezés előmozdításának egyik leghatékonyabb eszköze a hitelgarancia, ennek ellenére Magyarországon a KKV hitelállomány hitelgaranciával fedezett nagysága nem éri el a 10%-ot. A program keretében egy olyan kezességvállalási séma került létrehozásra, amely teljes egészében a közreműködő pénzügyi közvetítők (kereskedelmi bankok és takarékszövetkezetek) kockázat-kezelésére épül, ezáltal a jelenleg elérhető garanciatermékeknél gyorsabb, minimális adminisztrációt igénylő, és olcsóbb működést tesz lehetővé.

A program keretében az MV Zrt. előre rögzített kockázatmegosztás mellett közvetlen kezességet vállal a pénzügyi közvetítők (kereskedelmi bankok és takarékszövetkezetek) pénzügyi követeléseire (KKV-hitelek mögé), ily módon bővítve a KKV-k banki finanszírozási lehetőségeit. Egy adott hitel esetében az MV Zrt. kezességvállalásának mértéke maximum a banki követelés 80%-a - a fennmaradó rész jelenti a közvetítők saját kockázatvállalását.

Az Új Széchenyi Hitelgarancia Program keretében - MV Zrt. kezességével biztosított hitelportfolióban – folyósítható hitelek főbb feltételei (a részletes feltételek a közvetítői szerződésekben kerülnek rögzítésre):

·         Garantálható hitelek: Újonnan kötött és nem átütemezett hitelek

·         Hitelfelvevők köre: A 800/2008/EK rendelet szerinti mikro-, kis- és középvállalkozások

·         Hitelösszeg: maximum 500 millió Ft

·         Garanciavállalás mértéke: A hitel összegének maximum 80 %-a

·         Hitelcél:

·         Tárgyi eszközök és immateriális javak beszerzésének, illetve egyéb beruházások finanszírozása

·         Meglévő üzleti tulajdon vagy bérelt infrastruktúra bővítése és/vagy fejlesztése

Gazdasági tevékenység elindításához, tevékenységbővítéshez, beruházáshoz, meglévő tevékenység fejlesztéséhez/erősítéséhez kapcsolódó finanszírozások, ideértve az e feltételeknek megfelelő forgóeszköz-beszerzések finanszírozását is

·         Hitel devizaneme: HUF, EUR, USD, CHF, JPY

·         Futamidő: max. 15 év

·         Saját erő: A projekt megvalósítási költségének minimum 10 %-a

·         Kamat: nincs meghatározva (a hitelnyújtó elvárásai szerint)

·         Megkövetelt minimális biztosítékok: minimum a teljes hitelösszeg Hitelgarancia mértékével csökkentett összegének megfelelő értékű egyéb (azaz a Hitelgaranciától eltérő), a Hitelszerződéshez egyedileg járuló biztosítékot köteles megkövetelni a Kedvezményezettektől. A megkövetelt biztosíték értéke alatt a Közvetítő saját fedezetértékelési szabályzata alapján számított befogadási érték értendő. A vonatkozó biztosítéki szerződést a Közvetítő köteles a Hitelgarancia igénylését megelőzően megkötni a Kedvezményezettel.

·         Állami támogatás formája: Az EK Szerződés 87. és 88. cikkének a csekély összegű támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 37/2011 (III.22.) Korm. rendelet I. számú melléklete szerint. „D. Csekély összegű támogatás”.

A programban résztvevő pénzügyi közvetítők nyílt pályázati eljárás útján kerülnek kiválasztásra – ők állnak kapcsolatban a végső kedvezményezett mikro-, kis- és középvállalkozásokkal, ők fogadják be és bírálják el a hitelkérelmeket, bonyolítják a szerződéskötést, a folyósítást, illetve végzik a hitelszámlák kezelését.

Támogatástartalom számítás Hitelgarancia esetében

Támogatástartalom = [mikro-, és kishitel vagy KKV-hitel kezességgel lefedett része] / 7,5