Magyar Vállalkozásfinanszírozási Zrt.

Minden jog fenntartva

Copyright ©  MV - Magyar Vállalkozásfinanszírozási Zrt, 2007

A honlap információi felhasználhatók a forrás megjelölésével. A honlap eredeti tartalma, illetve oldalainak bármilyen alkotóeleme (szöveg, kép, hang, video, animáció stb.) csak a Magyar Vállalkozásfinanszírozási Zrt. előzetes, írásbeli engedélyével használható fel. A másodközlésnek meg kell felelnie a sajtóról szóló 1986. évi II. tv., a Büntető Törvénykönyv (1978.évi IV. tv.), a Polgári Törvénykönyv (1957. évi IV. tv.), a Szerzői jogról szóló (1999. évi LXXVI. tv.) törvények megfelelő paragrafusainak. Az MV-Magyar Vállalkozásfinanszírozási Zrt. engedélye nélkül az oldalak bármely alkotóeleme (együtt és külön-külön is) online, vagy nyomtatott reprodukálása nyilvános közzététel céljából tilos.

Előzetes írásos engedély nélkül a honlap tartalmi elemei nem helyezhetők el sem nyilvános, sem zárt adatbázisban. A honlap tartalmi és formai alkotórészei közlési engedély esetén sem változtathatók meg és nem használhatók fel a honlap tartalmától eltérő célra.
A honlap tartalmának szerzői joga a MV-Magyar Vállalkozásfinanszírozási Zrt..-t illeti meg, kivéve abban az esetben, ha a konkrét dokumentumban más forrás van feltüntetve, illetve a szerzői joggal kapcsolatban egyéb közlés történik - akkor annak megfelelően kel eljárni.
E World Wide Web szolgáltatásról szóló referenciák (linkek) elhelyezhetők más online szolgáltatásokban. A Hivatal fenntartja magának a jogot, hogy a méltatlan környezetbe helyezett kapcsolódás ellen kifogást emeljen és annak megszüntetését kezdeményezze. A kapcsolódás elhelyezésről az alábbi címen kérünk bejelentést: info@mvzrt.hu

Az MV Zrt. felhívja a figyelmet, hogy a weblapján megjelentetett információk nem teljeskörűek, nem kerülnek folyamatosan aktualizálásra. Ez vonatkozik minden olyan hivatkozásra (linkre) is, melyekre ez az oldal közvetlenül vagy közvetve hivatkozik. Az MV Zrt. weblapján megjelent információkért, dokumentumokért, a konkrét közvetett vagy közvetlen károkért, melyek az oldalon hozzáférhető információk vagy dokumentációk kapcsán jöttek létre, sem kártérítési, sem egyéb felelőséget nem vállal.

Az MV Zrt. weblapján keresztül elért oldalak tartalmáért az MV Zrt. nem felel.

Az MV Zrt. fenntartja magának a jogot, hogy előzetes értesítés nélkül módosítsa a weblapján megjelentetett információkat.

A web oldallal, annak tartalmával, illetve az MV Zrt. által koordinált Programokkal kapcsolatban kérem, forduljon Hozzánk bizalommal az alábbi elérhetőségeken:

http://www.mvzrt.hu/content.php?id=i0260c665c2742991216ce0d1910ae48

Nyilatkozat

A www.mvzrt.hu szerveren elérhető internetes szolgáltatás vagy annak bármely oldala megnyitásával Ön elfogadja az itt felsorolt feltételeket. Kérjük, amennyiben nem ért egyet az alábbiakkal, ne nyissa meg a weboldalainkat!

Információk:
Az MV-Magyar Vállalkozásfinanszírozási Zrt. (MV Zrt.)minden észszerű erőfeszítést megtesz annak biztosítására, hogy az MV Zrt. internetes weblapján közölt minden információ pontos legyen feltöltése időpontjában. Ennek ellenére, az MV Zrt. sem kifejezetten, sem ráutaló módon nem vállal szavatosságot a jelen weboldalon keresztül nyújtott információkért, és fenntartja a jogot arra, hogy értesítés nélkül bármikor változtatásokat és javításokat hajtson végre, illetve a weboldalt vagy az azon közölt információkat részben vagy egészben megszüntesse. Az MV Zrt. nem vállal felelősséget a weboldalon előforduló semmilyen pontatlanságért, vagy hiányosságért.
A pályázatok, illetve felhívások esetén irányadó szabályokra az ott megjelölt külön szabályok vonatkoznak.

A www.mvzrt.hu weboldalon található információkon alapuló bármilyen döntés a felhasználó saját felelőssége.

Az MV Zrt. nem vállal felelősséget a weboldalhoz, illetve az ott található bármilyen információhoz való hozzáférésből, illetve annak elmaradásából vagy ezek felhasználásából származó semmiféle veszteségért vagy kárért.

Az MV Zrt. nem tartozik felelősséggel azokért az esetlegesen bekövetkező károkért, veszteségekért, költségekért, amelyek a weboldalak használatából, azok használatra képtelen állapotából, nem megfelelő működéséből, üzemzavarából, az adatok bárki által történő illetéktelen megváltoztatásából keletkeznek, illetve amelyek az információtovábbítási késedelemből, számítógépes vírusból vonal- vagy rendszerhibából vagy más hasonló okból származnak.

Az MV Zrt. weboldalának bármelyik olyan felhasználója, aki a weboldal felhasználásával információt szolgáltat az MV Zrt.-nek elfogadja, hogy az MV ZRt.-nek korlátlan joga van az ilyen információra vonatkozóan, valamint az MV Zrt. az ilyen információt a választása szerinti bármilyen módon felhasználhatja. A felhasználó által nyújtott ilyen információt nyilvánosnak és ellenérték nélkülinek kell tekinteni.

A személyes adatok védelme:
Megfelelő elővigyázatossági intézkedéseket hozunk annak érdekében, hogy megőrizzük személyes adatai biztonságát. Kellő fizikai, elektronikus eljárásokat léptettünk érvénybe a begyűjtött információk védelmére.

Az MV Zrt. bármely - a weboldalak használata során tudomására jutott személyes adatot a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény rendelkezései szerint kezel. Amennyiben Ön bármely személyes adatát eljuttatja az MV Zrt-hez, ezzel hozzájárulását adja ahhoz, hogy azt az MV Zrt. - az ügylet jellege által meghatározott célból és ideig - nyilvántartsa és kezelje.

Felhívjuk a figyelmét arra, hogy az MV Zrt. weboldalairól más és egyéb szervezetek Web-oldalára is eljuthat. Az azokon közölt adatok tartalmáért és helyességéért, illetve az Ön adatainak biztonságáért az MV Zrt. nem vállal felelősséget. Ezen weboldalak használata esetén javasoljuk, hogy győződjön meg az adott oldalt megjelentető szervezet adatvédelmi politikájáról.
Fenntartjuk a jogot arra, hogy jelen Nyilatkozatot saját belátásunk szerint megváltoztassuk, vagy levegyük oldalunkról. Amennyiben úgy döntünk, hogy a Nyilatkozatot megváltoztatjuk vagy módosítjuk azt jelen oldalon tesszük közzé.