Magyar Vállalkozásfinanszírozási Zrt.

Új Magyarország Kockázati Tőke Program és Új Széchenyi Kockázati Tőke Program

A Programok a hazai KKV szektor korai (magvető és induló), valamint növekedési életszakaszban lévő vállalatai tőkehelyzetének javítását tűzik ki célul. 2010-ig a magyarországi tőkepiac igen alacsonyan fejlett volt, és ezen belül is leginkább a nagyméretű tranzakciók domináltak - a KKV-k magvető és korai életszakaszának tőkefinanszírozásával mindössze néhány piaci szereplő foglalkozott.

A Programok keretében az MV Zrt. forrásokat közvetít kockázati tőke alapok részére, ezzel bővítve a KKV-k tőkebevonási lehetőségeit. A Programokra allokált, jellemzően uniós forrás több mint 63 milliárd forint.

Az MV Zrt. közvetlen partnerei kockázati tőke alapkezelő társaságok - a források ezen alapkezelők közreműködésével jutnak el a vállalkozásokhoz. A befektetések végrehajtása mellett az alapkezelők feladata, hogy az MV Zrt. által közvetített források mellé bizonyos mértékben magánforrásokat vonjanak be.

A Programok főbb feltételei

 

Új Magyarország Kockázati Tőke Program

Új Széchenyi Kockázati Tőke Program
  Co-Investment Alprogram (KMOP-2009-1.3.3/2) Közös Alap Alprogram (GOP-2009-4.3/2) Közös Magvető Alap Alprogram (GOP-2012-4.3/A) Közös Növekedési Alap Alprogram (GOP-2012-4.3/B)
Program meghirdetése 2009. július 2012. június
Tőkealapok száma  1  7  4  6
Alapkezelők listája Közvetítői lista >>
Közvetítői lista >>
 
Céltársaságok paraméterei
 Közép-Magyarországi Régióban lévő székhely    Közép-Magyarországi Régión kívüli székhely

Mikro- kis vagy középvállalkozás; 5 éven belüli alapítás; max. 1,5 milliárd Ft árbevétel

Mikro- vagy kisvállalkozás; 3 éven belüli alapítás; max. 200 mFt árbevétel Mikro- kis- vagy középvállalkozás; 5 éven belüli alapítás; max. 5 mrd Ft árbevétel
Befektetési méret Egy 12 hónapos időszakon belül max. 1,5 millió EUR (max. 3 egymást követő évben) = összesen max. 4,5 millió EUR Egy 12 hónapos időszakon belül max. 150 ezer EUR, amelyet egy alkalommal további 150 ezer EUR követhet pénzkölcsön formájában  Egy 12 hónapos időszakon belül max. 2,5 millió EUR, amely többször megismételhető
Befektetés formája     Tőkefinanszírozás (tőkebefizetés/tőkeemelés), valamint pénzkölcsön
Tiltott felhasználások a céltársaságok által Hitelkiváltás, kereskedelmi (azaz ingatlan-értékesítési) célú ingatlanfejlesztés, részesedésszerzés meglévő társaságokban  Hitelkiváltás, kereskedelmi (azaz ingatlan-értékesítési) célú ingatlanfejlesztés, kapcsolt vállalkozás akvizíciója
Főbb ágazati és egyéb korlátozások

Nem támogathatók:

Nehéz helyzetben lévő vállalkozások;
A hajógyártásban, a szén- és acéliparban, valamint a pénzügyi-, illetve az agrárágazatban tevékenykedő vállalkozások

 A potenciális célvállalat...
 • üzleti tervei jól átgondoltak és ígéretesek,
 • menedzsmentje komoly szakmai felkészültséggel bír,
 • vonzó, jól fejlődő iparágban működik,
 • várhatóan teljesíteni tudja a magasabb hozamelvárásokat,
 • nincs lehetősége banki forrásbevonásra (pl. tőkeszegénység, a projekt jellege, kockázatai, fedezetek hiánya miatt),
 • kész megosztani a társaság tulajdonjogát.

A pontos, részletes feltételeket a pályázati kiírások, valamint az azok mellékletét képező közvetítői szerződés tervezetek tartalmazzák!

I. Együttműködési formák

1 .Közös Alap létrehozása
 • Az MV Zrt. és a magánbefektető(k) közös, magyarországi bejegyzésű kockázati tőke alapokat hoznak létre.
 • Az MV Zrt. a Közös alap tőkéjének - az alap fennállásának bármely időpontjában - maximum 70%-áig szerezhet tőkejegyet.
 • A Közös alap maximális futamideje 10 év.
 • Az MV Zrt. és a magánbefektetők kötelezettséget vállalnak alaptőke-részesedésük befizetésére. A tényleges befizetést az alapkezelő felhívására teljesítik, a Közös alapban való részvételük arányában és a befektetések ütemében.
2. "Co-investment" struktúra
 • Az MV Zrt. önálló jogi személyiséggel bíró alapot hoz létre (Co-investment Alap). A Co-investment Alap társbefektetőkkel hajt végre közös befektetéseket, úgy, hogy tranzakciónként állapodik meg a társbefektetőkkel a befektetési feltételekről.
 • A Co-investment Alap maximális futamideje 10 év.
 • A Co-investment Alap részesedése az egyes befektetési projektek esetében maximum 70%.
 • A Co-investment Alap „Pledge Fund”-ként működik, azaz az MV Zrt. kötelezettséget vállal a szükséges alaptőke befizetésére. A tényleges befizetést az alapkezelő felhívására teljesíti.

II. Alapkezelők (pénzügyi közvetítők)

Az előzőek szerint létrehozott kockázati tőke alapok kezelését olyan alapkezelők végzik, amelyek a tőkepiaci törvény (Tpt.) szerint kockázati tőkealap kezelésére jogosultak a Magyar Köztársaság területén, megfelelő szakmai referenciákkal rendelkeznek, valamint be tudják vonni a szükséges mértékű magánforrásokat.

Kiválasztás
 • Az alapkezelők nyílt eljárás során kerülnek kiválasztásra, transzparens „scoring” rendszer alapján.
 • Az alapkezelők és az MV Zrt. között jogi megállapodás jön létre, mely részletezi az alapkezelők jogait és kötelezettségeit.
Javadalmazás
 • Az Alapkezelő javadalmazása az alap mérete után fizetett fix díjból, és sikerdíjból áll.
 • Fix díj: az alapkezelők versenyeztetése során dől el azzal, hogy a mindenkori jegyzett tőke maximum 3%-a lehet évente.
 • Sikerdíj: bizonyos kivételekkel és feltételekkel az alapok megszűnésekor esedékes, a magánbefektetővel kötött megállapodás alapján..

 III. Bevonható magánbefektetők
 

 

 • Független magánpiaci befektetők, amelyek befektetésre szánt forrása nem az államháztartás alrendszereiből származik.
 • Magánpiaci befektetők például: hazai vagy külföldi bejegyzésű, intézményesített formában működő, jogi személyiséggel rendelkező magántőkealapok, független pénzügyi befektetők, üzleti angyalok.
 • A magánbefektetői kör befektetési kedvének erősítése céljából az MV Zrt. bizonyos ösztönző eszközöket (hozamkorlátozás és veszteségmérséklés) kíván alkalmazni.

IV. A létrejött Alapok mérete 

Új Magyarország Kockázati Tőke Program
Alapkezelő Alap Alap mérete (millió Ft)
Biggeorge's-NV EQUITY Kockázati Tőkealap-kezelő Zrt. Biggeorge's-NV EQUITY I. Kockázati Tőkealap 4 000
Central-Fund Kockázati Tőkealap-kezelő Zrt. CenTech Új Magyarország Kockázati Tőkealap 5 000
DBH Investment Zrt. DBH Investment Kockázati Tőkealap 5 000
Euroventures Kockázati Tőkealap-kezelő Zrt. Euroventures IV Kockázati Tőkealap (Co-investment Alap) 7 096,5
Finext Startup Kockázati Tőkealap-kezelő Zrt. Finext Startup Kockázati Tőkealap 7 360
MORANDO Kockázati Tőkealap-kezelő Zrt. Morando Kockázati Tőkealap 6 506
Portfolion Kockázati Tőkealap-kezelő Zrt. OTP Kockázati Tőkealap I. 6 800
Primus Capital Kockázati Tőkealap-kezelő Zrt. Primus III. Kockázati Tőkealap 6 200
Új Széchenyi Kockázati Tőke Program (Közös Magvető Alap - Közös Növekedési Alap)
Alapkezelő  Alap Alap mérete (millió Ft)
Bonitás Kockázati Tőkealap-kezelő Zrt.

Bonitás Kockázati Tőkealap

 6 500
Első Magyar Kockázati Tőkealap-kezelő Zrt. Conor Seed Capital Kockázati Tőkealap  2 150
Core Venture Kockázati Tőkealap-kezelő Zrt. Core Venture Közös Magvető Kockázati Tőkealap  2 145
Kairos Kockázati Tőkealap-kezelő Zrt.
 
Kairos Magvető Kockázati Tőkealap  2 143
Kairos Növekedési Kockázati Tőkealap 6 429
New York Kockázati Tőkealap-kezelő Zrt.  New York Kockázati Tőkealap  4 300
Prosperitás Kockázati Tőkealap-kezelő Zrt.
 
Prosperitás Profit Közös Növekedési Kockázati Tőkealap  6 430
Prosperitás Proseed Közös Magvető Kockázati Tőkealap  2 150
Venturio Kockázati Tőkealap-kezelő Zrt. Venturio 2013. Kockázati Tőkealap  4 411,76
X-Tech Capital Kockázati Tőkealap-kezelő Zrt. X-Tech I. Kockázati Tőkealap 4 288