Magyar Vállalkozásfinanszírozási Zrt.

Új Széchenyi Viszontgarancia

Az Új Széchenyi Viszontgarancia programok keretében olyan viszontgarancia eszközök kerülnek bevezetésre, amelyek növelik a mikro-, kis- és középvállalkozások hitelhez jutási esélyeit. Az erre a célra allokált forrás összesen mintegy 4,47 milliárd forint.

Az Új Széchenyi Viszontgarancia programok célja a magyarországi székhelyű mikro-, kis- és középvállalkozások fejlesztése a hitelhez jutás lehetőségeinek javításával. A program keretében a magyarországi hitelintézetek, pénzügyi vállalkozások által a KKV-k részére nyújtott hitelt az adott hitelintézettel, pénzügyi vállalkozással kapcsolatban álló garanciaszervezet garantálja (a garancia mértéke max. 80%), ezt a garanciát pedig az MV Zrt. a vele Új Széchenyi Viszontgarancia Programra közvetítői szerződést kötött garanciaszervezetek részére 100 %-ban viszontgarantálja.

Az Új Széchenyi Viszontgarancia Programok keretében - MV Zrt. viszontgaranciájával biztosított hitelportfolióban – folyósítható hitelek főbb feltételei (a részletes feltételek a közvetítői szerződésekben kerülnek rögzítésre, illetve a garanciaszervezetek teszik közzé):

Hitelcél:

·                     gépek, berendezések, egyéb tárgyi-eszközök, illetve immateriális javak beszerzésének és egyéb Beruházások finanszírozása;

·                     meglévő üzleti tulajdon vagy bérelt infrastruktúra bővítése és/vagy fejlesztése, ingatlan vásárlása; és/vagy

·                     gazdasági tevékenység elindításához, Tevékenységbővítéshez, Beruházáshoz vagy meglévő tevékenység fejlesztéséhez, erősítéséhez kapcsolódó finanszírozások, ideértve az e feltételeknek megfelelő Forgóeszköz-beszerzések finanszírozását is.

·         Hitelfelvevők köre: mikro-, kis- és középvállalkozások (a 800/2008/EK rendelet 1. sz. mellékletének megfelelően)

·         Viszontgarantálható hitelek: Újonnan kötött és nem átütemezett, kiváltott hielek

·         Hitelösszeg: a hitelszerződés megkötésekor fennálló tőketartozás nem haladhatja meg az 500 millió Ft-ot. A fennálló tőketartozás forintban történő átszámítására, nyilvántartására a garanciaszervezet Üzletszabályzatában foglaltak irányadóak

·         Hitelek devizaneme: HUF, EUR, USD, CHF

·         Hitelek futamideje: max. 15 év, az esetleges átütemezéseket beleértve

·         Saját erő a hiteleknél: nincs meghatározva (a hitelnyújtó elvárásai szerint)

·         Hitelkamat: A Hitelező szabadon határozhatja meg

·         Hitelek biztosítékai: a Hitelező vonatkozó szabályzatai és belső előírásai szerint

·         Viszontgarancia mértéke: a garanciaszervezet által vállalt kötelezettség 100 %-a

·         Garantőr intézmény által a Kedvezményezett részere felszámítható garanciavállalási díj: A garantált hitelösszeg maximum 0,3 %-a

·         Állami támogatás kategóriája: Az EK Szerződés 87. és 88. cikkének a csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló 2006. december 15-i, 1998/2006/EK bizottsági rendelet szerinti csekély összegű (de minimis) támogatás

A programban résztvevő garanciaszervezetek nyílt pályázati eljárás útján kerülnek kiválasztásra – ők állnak kapcsolatban a hitelintézetekkel, pénzügyi vállalkozásokkal. A hitelintézetek, pénzügyi vállalkozások a végső kedvezményezett mikro-, kis- és középvállalkozások hitelkérelmeit befogadják, elbírálják, bonyolítják a szerződéskötést, igénylik a garanciaszervezet részéről a garanciát, bonyolítják a folyósítást, illetve végzik a hitelszámlák kezelését.

Támogatástartalom számítás Viszontgarancia esetében

A támogatásról szóló igazolást a hitelfelvevőnek a Viszontgaranciában megtestesülő támogatás tartalmáról és a támogatásra vonatkozó kategóriáról is a garanciaszervezet adja ki. A támogatástartalom számítás módját szintén a garanciaszervezet adja meg.