Magyar Vállalkozásfinanszírozási Zrt.

Új Magyarország Forgóeszköz Hitel

Tájékoztatjuk látogatóinkat, hogy a hitelprogram 2010. december 31-én lezárásra került, hiteligénylésre ezt követően nincs lehetőség. (www.mvzrt.hu/news.php)

A hitelprogram célja, hogy a GOP 4 illetve a KMOP 1.3 Prioritás keretében rendelkezésre álló - döntően uniós - támogatási források és a Magyar Fejlesztési Bank (MFB) által biztosított refinanszírozási források együttes felhasználásával kedvezményes kamatozású, éven túli lejáratú hitellehetőséget biztosítson hazai mikro-, kis- és középvállalkozások (KKV-k) számára.

A hitelprogram keretösszege 100 milliárd forint, amelynek 50%-át biztosítja az MV Zrt., másik 50%-át pedig az MFB Zrt. A források az MV Zrt. és az MFB Zrt. közvetlen partnerein, szerződött hitelintézeteken keresztül jutnak el a végső kedvezményezett vállalkozásokhoz - ezen közvetítők végzik a hitelkérelmek befogadását, elbírálását, a hitelszerződések megkötését, a folyósítást, a hitelszámlák kezelését, valamint ők viselik az általuk folyósított hitelek kockázatát.

A refinanszírozási forrásokat a programhoz csatalakozott hitelintézeteknek 1-200 millió forint összegű, éven túli lejáratú forgóeszköz hitelek formájában szükséges kihelyezniük a megcélzott vállalkozói kör számára. A program további feltételeit a következőkben foglaljuk össze (a pontos, részletes feltételeket a Pályázati Kiírás és a hitelintézetekkel kötendő Közvetítői Szerződés tartalmazza).
 

A Program keretében folyósítható forgóeszköz hitelek főbb feltételei:

 • Hiteltípus:  Éven túli lejáratú forgóeszköz hitel.
 • Hitelfelvevők köre:  A kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló 2004. évi XXXIV. törvény szerint Magyarországon székhellyel, vagy az EGT területén székhellyel és Magyarországon fiókteleppel rendelkező mikro-, kis- és középvállalkozások.
 • Futamidő: 1év plusz 1 nap vagy 2év
 • Hitelösszeg:
  • Legalább 1 millió forint
  • Legfeljebb 200 millió forint
 • Hitel pénzneme: forint
 • Hitelcél: A termelő, szolgáltató vagy kereskedelmi tevékenységet folytató vállalkozások részére a tevékenység bővítéséhez szükséges átmeneti forráshiány finanszírozása forgóeszközhitellel.
 • Saját erő elvárás: saját erő nem szükséges
Ügyfél kamat  0,5 * 1 havi BUBOR+1,25% + legfeljebb 4%/év
Kezelési költség  Egyszeri, a teljes hitelösszeg legfeljebb 1%-a.
Ebből refinanszírozási kezelési költség  Egyszeri a teljes hitelösszeg 0,5%-a.
Rendelkezésre tartási díj  Legfeljebb 0,25%/év.
Előtörlesztési díj  Nem kerül felszámításra.
Módosítási díj  A finanszírozó hitelintézet aktuális kondíciós listája szerint.

Törlesztési ütemezés: A tőketörlesztés lejáratkor egy összegben. Előtörlesztés megengedett.