Magyar Vállalkozásfinanszírozási Zrt.

Új Magyarország Kis- és Középvállalkozói Hitel

Tájékoztatjuk látogatóinkat, hogy a hitelprogram 2012. január 1-én lezárásra került, hiteligénylésre ezt követően nincs lehetőség. 

A hitelprogram célja, hogy a GOP 4 Prioritás keretében rendelkezésre álló - döntően uniós - támogatási források és a Magyar Fejlesztési Bank (MFB) által biztosított refinanszírozási források együttes felhasználásával kedvezményes kamatozású, éven túli lejáratú hitellehetőséget biztosítson a közép-magyarországi régión kívüli beruházásokat végrehajtó hazai mikro-, kis- és középvállalkozások (KKV-k) számára. A hitelprogram a pénzpiaci válság hatásainak enyhítését célzó kormányzati intézkedéscsomag részeként került meghirdetésre 2008 novemberében.

 A hitelprogram keretösszege 50 milliárd forint, amelynek 50%-át biztosítja az MV Zrt., másik 50%-át pedig az MFB Zrt. A források az MV Zrt. és az MFB Zrt. közvetlen partnerein, szerződött hitelintézeteken keresztül jutnak el a végső kedvezményezett vállalkozásokhoz - ezen közvetítők végzik a hitelkérelmek befogadását, elbírálását, a hitelszerződések megkötését, a folyósítást, a hitelszámlák kezelését, valamint ők viselik az általuk folyósított hitelek kockázatát.

 A refinanszírozási forrásokat a programhoz csatlakozott hitelintézeteknek 10-100 millió forint összegű, maximum 10 éves futamidejű beruházási hitelek formájában szükséges kihelyezniük a megcélzott vállalkozói kör számára. A program további feltételeit a következőkben foglaljuk össze (a pontos, részletes feltételeket a Pályázati Kiírás és a hitelintézetekkel kötendő Közvetítői Szerződés tartalmazza):

 A Program keretében folyósítható KKV hitelek főbb feltételei:

 • Hiteltípus: Éven túli lejáratú beruházási hitel.
 • Hitelfelvevők köre: 2004. évi XXXIV. törvény szerinti hazai mikro-, kis- és középvállalkozások
 • Hitelösszeg:
  • Legalább 10 millió forint,
  • Legfeljebb 100 millió forint
 • Hitel pénzneme: forint
 • Hitelcél:

o    tárgyi eszköz beruházás

o    beruházáshoz, fejlesztéshez közvetlenül kapcsolódó szabadalmi jog, licenc, know-how vagy nem szabadalmazott technikai tudás ( immateriális javak ) vásárlásához, előállításához

o    beruházáshoz, fejlesztéshez közvetlenül kapcsolódó tartós forgóeszköz finanszírozásához.

 • Saját erő elvárás: a beruházáshoz nettó – vagy amennyiben a vállalkozás áfa visszaigénylésére nem jogosult, bruttó – bekerülési értékének minimum 15 százaléka
 • Futamidő: maximum 10 év
 • Türelmi idő: maximum 2 év

Hiteldíjak: 

Ügyfél kamat

 3 havi EURIBOR*0,75+ 0,75%+ legfeljebb 5%/év

Kezelési költség

 Nem kerül felszámításra.

Folyósítási jutalék

 Legfeljebb egyszeri 1%, amely az első folyósításkor kerül felszámításra.

Projektvizsgálati díj

 Egyszeri díjként kerül felszámításra: legfeljebb 25e Ft+a hitelösszeg 0,1 %-a

Rendelkezésre tartási díj

 Legfeljebb 0,25%/év.

Előtörlesztési díj

 Nem kerül felszámításra.

Módosítási díj

 Mértéke a fennálló hitelösszeg legfeljebb 0,1 %-a, de legalább 10 ezer Ft.

Törlesztési ütemezés: Türelmi időt követően, negyedévente egyenlő tőketörlesztő részletekben. Az első vagy az utolsó törlesztő részlet a kerekítések miatt eltérhet.

Az első tőketörlesztés a türelmi idő lejáratát követő első napon, a következő tőketörlesztés az első törlesztéshez képest negyedév múlva esedékes. A hitelprogram keretében az előtörlesztés megengedett, előtörlesztési díj nem kerül felszámításra.