Magyar Vállalkozásfinanszírozási Zrt.

Új Széchenyi Kombinált Mikrohitel

Az Új Széchenyi Kombinált Mikrohitel Program célja, hogy a kereskedelmi banki módszerekkel nem, vagy nem kellő mértékben finanszírozható, de hitelképes magyarországi székhelyű, illetve az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és a Magyar Köztársaság területén fiókteleppel rendelkező Mikrovállalkozásokat segítse vissza nem térítendő támogatás és kedvezményes Hitel együttes, egyablakos rendszerben történő biztosításával.

A pénzügyi közvetítőknek nyújtott refinanszírozási forrás kamata évi 0,4%, a refinanszírozási arány közvetítőnként eltérően 75% illetve 100%.

A pénzügyi közvetítők állnak kapcsolatban a végső kedvezményezett mikro-, kis- és középvállalkozásokkal, ők végzik a hitelkérelmek befogadását, elbírálását, a szerződéskötést, a folyósítást, illetve a hitelszámlák kezelését. A pénzügyi közvetítők viselik az általuk folyósított hitelek kockázatát.

 

Az Új Széchenyi Kombinált Mikrohitel Program keretében folyósítható hitelek főbb feltételei a következők (a részletes feltételek a Közvetítői szerződésekben kerülnek rögzítésre):

 • Hitelfelvevők köre: mikrovállalkozások*
 • Hitelcél:

             (i)   Új, egyenként minimum nettó 200.000,- Ft beszerzési értékű tárgyi eszköz beszerzése;

             (ii)  Információs technológia fejlesztéshez kapcsolódó, egyenként minimum nettó 30.000,- Ft értékű hardver beszerzése;

             (iii) Információs technológia fejlesztéshez kapcsolódó szoftverek beszerzése;

             (iv) Infrastrukturális és ingatlan beruházás és vásárlás.

A hitelcélnak megfelelő felhasználás ellenőrzése a Közvetítő belső szabályzatai – kockázatvállalási-, fedezetértékelési-, ügyfélminősítési- és ügyletminősítési – alapján történik.

A támogatható Projektek elszámolható és el nem számolható költségeire vonatkozó előírásokat a GOP Részletes Pályázati Útmutató, illetve a Pályázati Felhívás és Útmutató tartalmazza, amelyek betartását a Gazdaságfejlesztési Programok Irányító Hatósága (korábban Magyar Gazdaságfejlesztési Központ Zrt.) ellenőrzi.

 • Hitelösszeg, vissza nem térítendő támogatás összeg:
  • Vállalkozásfejlesztési alapítványok, mint közvetítők esetében
    • Hitelösszeg: 1-10 millió Ft
    • VNT összeg: 1-10 millió Ft
  • Pénzügyi vállalkozások, szövetkezeti hitelintézetek, mint közvetítők esetében
    • Hitelösszeg: 1-20 millió Ft
    • VNT összeg: 1-10 millió Ft

A VNT maximális mértéke a pályázati projektérték önerővel csökkentett értékének 50 százaléka, illetve a hitel összegének 100 százaléka lehet.

 • Elvárt önerő: A Pályázati Projektérték legalább 10%-a, amely rendelkezésre állását a Hitel igénylésekor a Kedvezményezettnek igazolnia kell (ld. Közvetítői Szerződés 5. sz. melléklet).
 • Ügyleti kamat: maximum évi 9,00 %
 • Futamidő: Maximum 120 hónap
 • Türelmi idő: Maximum 24 hónap
 • Rendelkezésre tartási idő: A projekt megkezdéséig, de maximum a hitelszerződés aláírásától számított legfeljebb 12 hónapig.
 • Felhasználási és elszámolási határidő: Kedvezményezett a Projekt megvalósítását a projekt megkezdésétől, illetve a Hitelszerződés hatálybalépését (ezek közül a későbbit) követő 12 hónapon belül köteles befejezni. A projekt pénzügyi elszámolásának (a záró kifizetési igénylés benyújtásának) határideje: a projekt befejezésétől számított 90 naptári nap.
 • Pénzügyi közvetítők:
  • vállalkozásfejlesztési alapítványok
  • nem hitelintézeti tulajdonú pénzügyi vállalkozások
  • szövetkezeti hitelintézetek

A megcélzott hiteligénylő:

 • mikrovállalkozások*,
 • tevékenysége nem esik a de minimis korlátozások alá,
 • üzleti tervei jól átgondoltak és ígéretesek (=hitelképes),
 • rendelkezik beruházási hitel esetében a tervezett fejlesztés min. 10%-ával  

*A 800/2008/EK rendelet 1. sz. melléklete alapján mikrovállalkozásnak minősülő vállalkozás (induló vállalkozást is beleértve)