Az MFB Compliance Igazgatója a Budapesti Értéktőzsde Felelős Társaságirányítási Bizottságában

Közlemény
 Az MFB Compliance Igazgatója a Budapesti Értéktőzsde Felelős Társaságirányítási Bizottságában

 


Nagygyörgy Zsoltot, az MFB Magyar Fejlesztési Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság Compliance Igazgatóságának vezetőjét beválasztották a Budapesti Értéktőzsde Zártkörűen Működő Részvénytársaság Igazgatóságának Felelős Társaságirányítási Bizottságába.

A Bizottság feladatai közé tartozik a felelős társaságirányítás eszméjének népszerűsítése és a „Felelős Társaságirányítási Ajánlások” továbbfejlesztése a hazai tapasztalatok és a nemzetközi követelmények, jogszabályok alapján. Emellett a testület nyomon követi és feldolgozza a nemzetközi trendek és szabályok változását, valamint koordinációt folytat a kormányzati és szakmai szervekkel, felkérésre pedig részt vesz bizottsági munkálatokban az arányos szabályozási eszköz helyes megválasztásának előmozdítása céljából.

A Felelős Társaságirányítási Bizottság tagjainak megbízatása három évre szól. A Bizottság tagjai munkájukért díjazást nem kapnak és költségtérítés sem illeti meg őket.

Nagygyörgy Zsolt 2013 szeptemberétől dolgozik az MFB-nél, 2014 és 2016 között az Európai Értékpapír-piaci Hatóság (ESMA) egyik bizottságának (SMSG) is tagja volt.  
 

Budapest, 2017. március 10.

 

MFB Magyar Fejlesztési Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság