MFB-INDIKÁTOR 10 (2014. tavasz)

Új csúcson az MFB-INDIKÁTOR

 

A 2014. tavaszi vállalati felmérés összefoglaló eredményei

Tovább erősödött a hazai vállalatok optimizmusa a Magyar Fejlesztési Bank 2014. tavaszi felmérése alapján. Az MFB-INDIKÁTOR konjunktúra mutató félév alatt 2,6 ponttal 59,9 pontra emelkedett és új csúcsot ért el, a részindexek közül a Makrogazdasági-, a Piac- és a Beruházási-index is rekord szintre ugrott, míg a finanszírozási helyzetet jelző indikátor három éves szintre javult. A cégek optimistábbá váló várakozásai a makrogazdasági feltételek és a piaci lehetőségek megítélése mellett a forrásbevonási és fejlesztési terveiken is tetten érhető.

 

MFB-INDIKÁTOR

MAKRO-

GAZDASÁGI

PIAC

Belföld

Külföld

FINAN-SZÍROZÁS

BERUHÁZÁS

2014. tavasz

59,9

51,0

59,0

58,7

62,9

58,2

71,4

2013. ősz

57,3

48,9

54,2

52,6

58,8

55,1

71,2

2013. tavasz

52,7

42,3

48,4

49,0

56,0

51,9

68,2

2012. ősz

47,0

41,5

43,7

46,5

53,5

52,0

50,6

2012. tavasz

45,1

38,9

44,4

47,2

51,9

49,8

47,5

2011. ősz

45,4

43,1

45,4

46,9

56,4

48,4

44,7

2011. tavasz

55,2

48,6

54,1

54,2

61,8

63,4

55,0

2010. nyár

47,1

41,5

43,7

43,9

46,6

53,9

49,1

2009. tél

43,9

31,8

40,3

43,5

45,5

53,9

49,8

2009. nyár

37,3

20,6

35,7

39,2

39,7

42,1

50,6

Makrogazdasági-index (+2,1 pont): Az MFB-INDIKÁTOR eddigi történetében első alkalommal emelkedett 50 pont fölé a makrogazdasági részindex. A javuláshoz egyaránt hozzájárult az elmúlt 12 hónapban végbemenő változások és a jelenlegi folyamatok kedvező megítélése, valamint a várakozások optimistábbá válása. A felmérésben szereplő cégek átlagosan 1,7%-os GDP, ill. 2,4%-os fogyasztóiár emelkedéssel számolnak a következő 12 hónapban. A Makrogazdasági-index dinamikája alapján ugyanakkor az idei év első felében a 3% körüli GDP-növekedés sem elképzelhetetlen.

Piac-index (+4,8 pont): Tovább javult a vállalatok eredménytermelő képessége az elmúlt egy évben és a jövőre vonatkozó optimizmus is erősödött. A belföldi és külföldi értékesítési várakozások is rekord szintre emelkedtek. A hazai eladások volumenének bővülése folytatódhat, bár a relatív többség továbbra is változatlan belföldi eladásokkal számol. A vállalati tervek alapján a kínálati oldali inflációs nyomás mérsékelt maradhat a következő 12 hónapban. A külső kereslet élénkülésével a vállalatok export várakozásai már meghaladják az eddigi csúcsot jelentő 2011. tavaszi szintet. Valamennyi külpiacon többségben vannak a növekvő külföldi értékesítést váró cégek, azonban a legdinamikusabb bővülés továbbra is az Európán kívüli régiókban realizálódhat, ami makro szinten mérsékelheti a növekedés ütemét.

Finanszírozás-index (+3,1 pont): A részindex hároméves csúcsra történő emelkedésében egyszerre játszott szerepet a forrásbevonási szándék jelentős erősödése, a vállalatok lassú ütemben javuló pénzügyi helyzete, valamint a hitelfelvételi követelmények kedvező változása. Az elmúlt 12 hónapban ez utóbbiak közül a legnagyobb javulást a kamat (ill. a forinthitelek devizahitelekhez viszonyított kamatmarzsának) mértékében, valamint a hitelkínálat, az egyéb forrásköltségek és a futamidő területén tapasztalták.

Beruházás-index (+0,2 pont): A felmérés négy részindexe közül továbbra is az újabb rekord szintet elérő Beruházási-indexé a legmagasabb érték (71,4 pont, +0,2 pont 2013. őszhöz képest). Az emelkedésben a tovább javuló kapacitáskihasználtság és a korábbinál intenzívebb beruházási szándék játszott szerepet, míg a felmérésben vizsgált beruházási hajtóerők szerepe valamelyest mérséklődött. A beruházási szándék újabb csúcsra erősödött: a cégek 63,2%-a biztosan, 13,8%-a valószínűleg tervez fejlesztéseket a következő egy évben. Továbbra is a korábban elhalasztott beruházások pótlása jelenti az első számú ösztönzőt, azonban a piaci folyamatok nyomása is egyre meghatározóbb szerepet játszik a cégek fejlesztési terveiben.