Közzétételi lista

A 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról és a 18/2005. (XII. 27.) IHM rendelet a közzétételi listákon szereplő adatok közzétételéhez szükséges közzétételi mintákról rendelet együttes előírásainak megfelelően az MFB Zrt. az alábbi listákat teszi közzé:

A Bank által alapított közalapítványok (ezen közzétételi lista elem nem tartalmaz adatot)
Lapok (ezen közzétételi lista elem nem tartalmaz adatot)
A Bank által alapított költségvetési szervek (ezen közzétételi lista elem nem tartalmaz adatot)
A hatósági ügyek intézésének rendjével kapcsolatos adatok (ezen közzétételi lista elem nem tartalmaz adatot)
Közszolgáltatások (ezen közzétételi lista elem nem tartalmaz adatot)
Nyilvános kiadványok
Döntéshozatal, ülések (ezen közzétételi lista elem nem tartalmaz adatot)
Jogszabálytervezetek, előterjesztések (ezen közzétételi lista elem nem tartalmaz adatot)
Hirdetmények
Statisztikai adatgyűjtés és adatszolgáltatás (ezen közzétételi lista elem nem tartalmaz adatot)
Közérdekű adatok hasznosítására vonatkozó szerződések (ezen közzétételi lista elem nem tartalmaz adatot)
Éves költségvetések (ezen közzétételi lista elem nem tartalmaz adatot)
Koncessziók (ezen közzétételi lista elem nem tartalmaz adatot)
Európai Unió által támogatott fejlesztések (ezen közzétételi lista elem nem tartalmaz adatot)