Magyar Vállalkozásfinanszírozási Zrt.

Módosítás az Új Széchenyi Viszontgarancia Programok pályázati dokumentációban

Módosult a Közvetítők részére kiírt Új Széchenyi Viszontgarancia Programok (GOP-2011-4.2./13, illetve KMOP-2011-1.3.2./13 kódszámú) pályázati felhívása, illetve a közvetítői szerződések mintái.

1. 2014. január 1-től a Garantiqa Hitelgarancia Zrt. a Program feltételeinek megfelelő ügyleteknél kizárólag az MV Zrt. viszontgaranciája mellett vállal készfizető kezességet;
2. a viszontgarancia mértéke 85%-ról 100%-ra emelkedik;
3. a garanciaszervezetek által felszámítható díj a garantált összegre vetítetten maximum 0,3%-ban kerül megállapításra;


A két Program azonos feltételeket állít a pénzügyi közvetítőkkel, és a végső kedvezményezettekkel szemben.

Hatálybalépés dátuma: 2014. január 1.

A már szerződött Közvetítők legkésőbb a hatálybalépéstől számított 60 napon belül kötelesek a Közvetítői Szerződés módosítását aláírni.