Magyar Vállalkozásfinanszírozási Zrt.

Módosítás történt az Új Széchenyi Hitel Programok pályázati dokumentációjában

Módosult a közvetítők részére kiírt „Új Széchenyi Hitel Programok” (GOP-2007-4.1./13, illetve KMOP-2007-1.3.1./13 kódszámú) pályázati felhívása, illetve a közvetítői szerződések mintái.

A főbb módosítások az alábbiak:

Mindkét kiírás (GOP-2007-4.1./13, illetve KMOP-2007-1.3.1./13 kódszámú) esetén:
- Hitelintézetek esetén a maximális hitelösszeg 500 millió forintra emelkedett.
- Ügyleti kamatmaximum, tekintettel a piaci tendenciákra 9%-ról 6,5%-ra csökkent.
- Helyszíni ellenőrzések lefolytatásának és dokumentálásának szigorítására került sor.

További módosítások a KMOP-2007-1.3.1./13 kódszámú kiírás esetén a GOP-2007-4.1/13 kódszámú kiírás 2013.01.15-i módosításával összhangban:
- Hitelintézetek esetén egy alkalommal lehívható előfinanszírozási egység maximális összege 500 millió forintra emelkedett.
- Önerő egységesen 10% lett (beruházási és forgóeszköz hitel esetén is).
- A forgóeszköz fogalmát pontosítottuk.
- Pontosításra került, hogy a maximális futamidő mértéke a lehetséges türelmi és/vagy rendelkezésre tartási idővel együtt értendő.
- 100 millió forint vagy azt meghaladó ügylet esetén a kötelező helyszíni ellenőrzés előírásra került.

A két program azonos feltételeket állít a pénzügyi közvetítőkkel, és a végső kedvezményezettekkel szemben.

Az „Új Széchenyi Hitel Programok (KMR)” című (KMOP-2007-1.3.1./13 kódszámú), 2012. március 15-én felfüggesztett pályázati kiírás nem kerül megnyitásra.

A már szerződött közvetítők a hatálybalépéstől számított 60 napon belül kötelesek a Közvetítői Szerződés módosítását aláírni.