Magyar Vállalkozásfinanszírozási Zrt.

Módosult az Új Széchenyi Kockázati Tőkeprogramok Közös Növekedési Alap Alprogram pályázati felhívásának eredményhirdetési időpontja

A 2007-2013 programozási időszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az Európai Szociális Alapból és a Kohéziós Alapból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet 27. § (4) bekezdése alapján a közvetítői pályázatok elbírálásáról a pályázat beérkezésétől a pályázat elbírálásáról szóló értesítésig, legfeljebb 75 napos határidőn belül dönt az NFÜ.

A 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet értelmében az Irányító Hatóság az alábbiakban módosítja az Új Széchenyi Kockázati Tőkeprogramok Közös Növekedési Alap Alprogramja című (GOP-2013-4.3/B kódszámú) pályázati felhívás H3. döntéshozatal időpontját:

A Pályázó Közvetítőként történő bevonásáról (azaz a pályázatnyertességről) az Irányító Hatóság dönt 2013. június 21. napjáig.