Társadalmi szerepvállalás

A Bank sokoldalú szerepet tölt be a magyar gazdaságban, ezer szállal kötődik a magyar valósághoz. Átérzi felelősségét az emberek mindennapjainak alakulásáért, és a maga eszközeivel kiveszi részét a társadalmi gondok orvoslásából is.

A Bank társadalmi felelősségvállalásának fontos eszköze a szponzoráció. Az MFB Zrt. támogatási stratégiájában arra törekszik, hogy a támogatási összegekből minél szélesebb kör részesülhessen. Számos eseti, kisebb projekt valósulhatott meg a Bank támogatásával, de sok olyan cél, alapítvány, intézmény is található a támogatottak között, amelyik mellett a Bank minden évben elkötelezi magát.

Általánosságban elsőbbséget élveznek a minél szélesebb társadalmi rétegeket érintő, nagyobb jelentőségű célokat megvalósító kérelmek. A Bank a szponzori támogatások odaítélésekor különös figyelmet fordít az egészségügyi, humanitárius, kulturális, művelődési és sportcélokra. A Banknak nem közömbös a tudományos és a szakmai élet, az európai uniós felzárkóztatás sem.

A kérelmeket írásban kell eljuttatni a Bankhoz. A teljes ügyintézés írásban történik, szóbeli információt a támogatásokról a Bank nem ad ki.