MFB Élelmiszeripari Forgóeszköz Hitelprogram 2020

A Hitelprogram célja az élelmiszeripari ágazat versenyképességének javítása érdekében forrás biztosítása az élelmiszeripari vállalkozások forgóeszköz finanszírozásának elősegítése érdekében.

Mik az előnyei a Hitelprogramnak?

  • Kedvezményes kamatozással igényelhető
  • Nincs árfolyamkockázata, a kamatozás a kiszámíthatóbb Európai Uniós pénzpiaci kamatlábhoz igazodik
  • A futamidő akár 6 év is lehet

Kinek ajánljuk a Hitelprogramot?

A Hitelprogramban azok a kis- és középvállalkozási kritériumoknak megfelelő, valamint kis- és középvállalkozásnak nem minősülő, Magyarországon székhellyel rendelkező élelmiszeripari vállalkozások vehetnek részt, amelyek

  • egyéni vállalkozás,
  • gazdasági társaság,
  • szövetkezet vagy
  • európai részvénytársaság

formájában működnek, és tevékenységük az alábbi TEÁOR 08’ besorolás szerinti tevékenységek valamelyike:

 

1011  Húsfeldolgozás, - tartósítás;

1012  Baromfihús feldolgozása, tartósítása;

1013  Hús-, baromfihús-készítmény gyártása;

1020  Halfeldolgozás, - tartósítás;

1032  Gyümölcs-, zöldséglé gyártása;

1039  Egyéb gyümölcs-, zöldségfeldolgozás, - tartósítás;

1051  Tejtermék gyártása;

1061  Malomipari termék gyártása;

1071  Kenyér, friss pékáru gyártása;

1072  Tartósított lisztes áru gyártása;

1073  Tésztafélék gyártása;

1084  Fűszer, ételízesítő gyártása keretében kizárólag fűszerpaprika gyártás;

1102  Szőlőbor termelése.

 

Az Élelmiszeripari Forgóeszköz Hitelprogram 2020 jellemzői:

Hitelösszeg*

Minimum 5 millió forint és maximum 500 millió forint

Saját erő

Nem szükséges

Devizanem

A hitel forintban igényelhető

Ügyleti kamat**

3 havi EURIBOR + RKAF*** + legfeljebb 3,5% kamatfelár évente

Hitelbírálati díj

A hitelt nyújtó pénzügyi intézmény aktuális kondíciós listájának megfelelően, de legfeljebb egyszeri 1 %, és legfeljebb 500 ezer forint

Szerződéskötési díj

A hitelt nyújtó pénzügyi intézmény aktuális kondíciós listája szerint, de legfeljebb egyszeri 1%, amely a szerződéskötést követően, de legkésőbb az első folyósításkor kerül felszámításra, a hitel teljes összege után

Módosítási díj

A hitelt nyújtó Hitelintézet aktuális kondíciós listája szerint

Rendelkezésre tartási jutalék

0,4%/év

Előtörlesztési díj

Nem kerül felszámításra

Késedelmi kamat

A finanszírozó hitelintézet az aktuális kondíciós listája szerint határozhatja meg

Behajtási költségátalány

A vonatkozó hatályos jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően számolható fel

Rendelkezésre tartási idő

A szerződéskötéstől számított maximum 1 év

Lejárat

A szerződéskötéstől számított minimum 2 év, maximum 6 év

Türelmi idő

A szerződéskötéstől számított maximum 3 év

* Egy vállalkozás által az MFB Agrár Forgóeszköz Hitelprogram 2020 keretében és az MFB Élelmiszeripari Forgóeszköz Hitelprogram 2020 keretében felvett hitelek együttes összege nem haladhatja meg az 500 millió forintot.

** Az éves kamat a 3 havi EURIBOR mértéke, és az MFB Élelmiszeripari Forgóeszköz Hitelprogram 2020 kapcsán igénybe vehető kamattámogatásról szóló földművelésügyi minisztériumi rendelet feltételrendszere szerint alakul.

*** Az RKAF az MFB kamatfelára. Mértéke évente változik, az MFB Zrt. a tárgyévet megelőző év november 30-ig hozza nyilvánosságra. Megtekinthető itt: https://www.mfb.hu/bankrol/refinanszirozasi-kamatfelarak

A Hitelprogram keretében lehetőség van a Garantiqa Hitelgarancia Zrt. készfizető kezességvállalásának igénybevételére.

Kamattámogatás:

A Hitelprogram keretében a hatályos hitelszerződéssel rendelkező vállalkozások részére a földművelésügyi miniszter az esedékes kamatfizetéshez a hitelkamat 60%-áig — de legfeljebb évi 4%-os mértékű — kamattámogatást biztosít.

 

A hitelprogram részletes tájékoztatója, a programban résztvevő hitelintézetek és egyéb kapcsolódó dokumentumok letölthetőek a kacsolódó anyagok közül.

További információ

Amennyiben felkeltettük érdeklődését, és az MFB Élelmiszeripari Forgóeszköz Hitelprogram 2020 feltételeiről tájékozódna, kollégáink állnak rendelkezésére a 06-40-555-555 számon, vagy az ugyfelszolgalat@mfb.hu e-mail címen.

Az Európai Beruházási Bank (EIB), Luxembourg által refinanszírozott forgóeszköz hitel.

A program keretében folyósított hitelek egy részét az MFB Zrt. az Európai Beruházási Bank (EIB), Luxembourg nemzetközi fejlesztési intézmény által biztosított, ún. Global Loan hitelkeretből finanszírozza. Az EIB által biztosított előnyös forrásköltséget és hosszú futamidőt az MFB Zrt. a program hitelfelvevők számára kedvező feltételeiben érvényesíti.

Ez a tájékoztatás nem teljes körű és nem minősül ajánlattételnek vagy hivatalos tájékoztatónak, célja a Hitelprogram iránti érdeklődés felkeltése. A Hitelprogram részletes kondíciói, a szerződéskötés feltételei, a kapcsolódó díjtételek, a kamatok mértéke és a további információk megtalálhatók az igénylés helyén a szolgáltatást nyújtó Hitelintézet mindenkor hatályos Hirdetményében, az Általános Szerződési Feltételeiben és Üzletszabályzatában, valamint a www.mfb.hu weboldalon.