,,Sikeres Magyarországért'' Bérlakás Hitelprogram

Ha önkormányzata bérlakások, nyugdíjasházak, idősek otthona építését, felújítását tervezi, a Bérlakás Hitelprogram kedvezményes kamatozású finanszírozási forráslehetőséget biztosít számára.

A hitelprogram célja

A bérlakásállomány arányának növelése, a fiatalok, az alacsony jövedelműek és a nagycsaládosok bérlakáshoz - ezáltal önálló lakáshoz - jutásának támogatása, az időskorúak, nyugdíjasok élethelyzetének javítása, valamint a szociálisan hátrányos helyzetű, vagy a lakásterheiket nehezen fizetni tudó, de lakástulajdonnal rendelkező családok lakhatási helyzetének javítása.

Kiknek ajánljuk?

  • helyi önkormányzatoknak
  • önkormányzati társulásoknak
  • többcélú kistérségi társulásoknak

A hitel felhasználása és összege

1. Tartósan önkormányzati tulajdonban maradó, valamint a szociális célú bérlakásállomány építésérelakásonként legfeljebb 15 M Ft
 
2. Fiatalok, nagycsaládosok részére bérlakások építésérelakásonként legfeljebb 18 M Ft
 
3. A versenyképességet erősítő, foglalkoztatási célú, tartós önkormányzati tulajdonú bérlakásállomány építésérelakásonként legfeljebb 20 M Ft
 
4. Új és használt lakások megvásárlására, abban az esetben, ha az önkormányzat vállalja, hogy a lakást bérlakásként hasznosítjalakásonként legfeljebb 15 M Ft
 
5. Nyugdíjasház, idősek otthona, lakóotthon, lakásotthon építésére és felújításáraférőhelyenként legfeljebb 6 M Ft
 
6. Az önkormányzati tulajdonú bérlakások felújításáralakásonként legfeljebb 5 M Ft
 
7. A nem lakás célú épületállomány bérlakás célú átalakításáralakásonként legfeljebb 10 M Ft
 
8. A települési önkormányzat elővásárlási joga alapján történő lakásvásárlásra, abban az esetben, ha az önkormányzat vállalja, hogy a lakást a korábbi tulajdonosnak bérbe adjalakásonként legfeljebb 20 millió forint
9. Használt lakás megvásárlására, abban az esetben, ha az önkormányzat vállalja, hogy a lakást az eladónak bérbe adjalakásonként legfeljebb 20 millió forint

A Hitelprogram keretében megkezdett beruházás is finanszírozható a hitelkérelem benyújtását megelőző 6 hónapban keletkezett számlák alapján.

A hitel feltételei

Saját erő
 

A saját erő a beruházás – a hitelfelvevő áfa visszaigénylési jogosultságának megfelelően nettó vagy bruttó módon számított – bekerülési értékének legalább 10%-a, a 2000 főnél kisebb településen minimum 5%-a. A 8. és a 9. hitelcél esetében a hitelhez saját erő nem szükséges. A saját erőbe az állami vagy közösségi forrásból kapott támogatás is beszámítható.

Kamat
 
3 havi EURIBOR + legfeljebb 2,5%, használt lakás megvásárlása és bérlakásként történő hasznosítása esetén 3 havi EURIBOR + legfeljebb 2,25 %
Díjak, jutalékok
 
Az egyszeri projektvizsgálati díjon és az eseti szerződésmódosítási díjon kívül egyéb díj vagy jutalék nem kerülhet felszámításra
Lejárat
 
Legfeljebb 25 év, maximum 3 év türelmi idővel
 
BiztosítékokLehetőség van a Garantiqa Hitelgarancia Zrt. készfizető kezességvállalásának igénybevételére

A kérelem benyújtása

A hitelfelvevőnek a közbeszerzés szabályait kell alkalmaznia a finanszírozó hitelintézet kiválasztására. A hitelprogram keretében hitelszerződés megkötésére 2013. december 31-ig van lehetőség.

További információ

A hitelprogram részletes tájékoztatója, a hitelintézetek listája, a gyakran intézett kérdések és egyéb kapcsolódó dokumentumok letölthetők a kapcsolódó anyagok közül.

Refinanszírozási kölcsönszerződés-módosítási kérelem kitöltése itt.

A hitelprogrammal kapcsolatos további információért hívja a Magyar Fejlesztési Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság információs vonalát a 06-40-555-555 vagy a 06-40-466-682 számokon, illetve érdeklődjön a megyei központokban található információs pontokon.

Amennyiben hitelprogramokkal, azok feltételrendszerével kapcsolatos kérdése van, az alábbi e-mail-címre várjuk: termekfejlesztes@mfb.hu