Új Magyarország Agrárfejlesztési Hitelprogram

Az Agrárfejlesztési Hitelprogram célja a mezőgazdaság versenyképességét, a piacok megőrzését, az innovációt, a jó minőségű termékek előállítását, az energia és költségtakarékos módszerek alkalmazását, a környezetvédelmet elősegítő beruházásokhoz kedvezményes források biztosítása. Továbbá fejlesztési és beruházási tárgyú pályázatokhoz, különösen a Darányi Ignác Terv (korábban az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program - ÚMVP) pályázataihoz kapcsolódóan kiegészítő forrás biztosítása a mezőgazdasági termékek elsődleges előállításával foglalkozó Magyarországon székhellyel, vagy az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és Magyarországon fiókteleppel rendelkező mikro-, kis- és középvállalkozások, 3. hitelcél esetén már nagyvállalatok részére is.

MIÉRT ELŐNYÖS CÉGÉNEK AZ AGRÁRFEJLESZTÉSI HITELPROGRAM?

 • Rendkívül kedvezményes kamatozással, hosszú futamidőre igényelheti
 • Forrás-kiegészítőként a Termékleírásban megadott jogcímen elnyert támogatáshoz felhasználható
 • kezdő vállalkozások is finanszírozhatók
 • vállalkozói igazolvány nélkül tevékenykedő őstermelők is igénybe vehetik

KIKNEK AJÁNLJUK AZ AGRÁRFEJLESZTÉSI HITELT?

Olyan, Magyarországon székhellyel, vagy az EGT területén székhellyel és Magyarországon fiókteleppel rendelkező mikro-, kis- és középvállalkozásoknak (KKV), és a 3. hitelcél esetén KKV-nak nem minősülő vállalkozásoknak is amelyek:

 • egyéni vállalkozás,
 • gazdasági társaság,
 • szövetkezet,
 • európai részvénytársaság

formában működnek. (Az 1. 2. 3. és 5. hitelcél esetén: az 1990. évi V. törvény 4. § (2) bekezdése szerinti vállalkozói igazolvány nélkül tevékenykedő őstermelők.)

AZ AGRÁRFEJLESZTÉSI HITELPROGRAMBÓL FINANSZÍROZHATÓ BERUHÁZÁSOK

 1. Mezőgazdasági termékek elsődleges előállítása céljából végrehajtott beruházás
  1. Termelési költségek csökkentése
  2. A termelés javítása és átcsoportosítása
  3. Minőségfejlesztés
  4. Természeti környezet megóvása és minőségének javítása
  5. Higiéniai körülmények vagy az állatjólét színvonalának javítása
 2. Fiatal mezőgazdasági termelők tevékenységének segítése
  1. Fiatal mezőgazdasági termelők tevékenységének megkezdéséhez szükséges költségek intézményi kezességvállalással biztosított finanszírozása (alapítási támogatás),
  2. Fiatal mezőgazdasági termelők tevékenységének megkezdését követő öt éven belül végrehajtott beruházás elősegítése (mezőgazdasági üzem korszerűsítésére irányuló támogatás).
 3. Projekt kiegészítő hitel az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program pályázatok kiegészítő finanszírozására – az ÚMVP-ben meghirdetett, a következő jogszabályokban szabályozott támogatási jogcímek keretében finanszírozott beruházásokhoz igényelhető:
  1. az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból önálló, építéssel nem járó gépek, technológiai berendezések beszerzéséhez nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló miniszteri rendelet;
  2. az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az állattartó telepek korszerűsítéséhez nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló miniszteri rendelet;
  3. az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a kertészet korszerűsítéséhez nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló miniszteri rendelet;
  4. az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a kertészeti gépek, technológiai berendezések beszerzéséhez nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló miniszteri rendelet;
  5. az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az öntözés, a melioráció és a területi vízgazdálkodás mezőgazdasági üzemi és közösségi létesítményeinek fejlesztéséhez nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló miniszteri rendelet;
  6. az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a növénytermesztés létesítményeinek korszerűsítéséhez nyújtott támogatás igénybevételének részletes feltételeiről szóló miniszteri rendelet
 4. Agrárforrás hitel

A verseny- és növekedésre képes vállalkozások tőkehelyzetét erősítő infrastruktúra- és technológiafejlesztésre.

 

 1. Intézményi kezességvállalással biztosított termőföld vásárlás finanszírozása

AZ AGRÁRFEJLESZTÉSI HITELPROGRAM JELLEMZŐI:

Kamat mértéke: 3 havi EURIBOR + RKA + legfeljebb 3,5%/év

Futamidő : legfeljebb 15 év.

Hitelösszeg: a minimális hitelösszeg 1., 2.2.,3., és 4. hitelcél esetén 5 millió forint, 2.1. és 5. hitelcél esetén 1 millió forint. A maximálisan felvehető hitelösszeg 1., 2.2., 3. és 4. hitelcél esetén 1000 millió forint, 2.1. és 5. hitelcél esetén 50 millió forint.

Saját erő mértéke: A saját erő mértéke a beruházás nettó – vagy amennyiben a vállalkozás áfa visszaigénylésére nem jogosult bruttó – költségének legalább a 15 %-a. A saját erő állhat teljes egészében saját forrásból, vagy saját forrásból és vissza nem térítendő állami támogatásból állhat.

Devizanem: a hitel forintban igényelhető.

További információk:

A hitelprogram részletes tájékoztatója, a programhoz kapcsolódó hitelintézetek listája, a Gyakran Intézett Kérdések és egyéb kapcsolódó dokumentumok letölthetők a kapcsolódó anyagok közül.

Refinanszírozási kölcsönszerződés-módosítási kérelem kitöltése itt.

Amennyiben felkeltettük érdeklődését, az Agrárfejlesztési Hitelprogram feltételeiről tájékozódna, kollégáink állnak rendelkezésére a 06-40-555-555 vagy a 06-40-466-682 számokon, vagy a termekfejlesztes@mfb.hu email címen.