MFB Kisvállalkozói Hitel

A hitelprogram célja, hogy a magyarországi székhelyű mikro- és kisvállalkozások beruházási és fejlesztési céljaihoz hosszú lejáratú, kedvezményes forráslehetőséget biztosítson. 

Amennyiben mikro- vagy kisvállalkozásként beruházásaihoz kedvező Kisvállalkozói Hitelfinanszírozási forrást keres, igényeljen kedvezményes kamatú, hosszú lejáratú MFB Kisvállalkozói Hitelt.

A hitelprogram célja

Kedvezményes forrás biztosítása a magyarországi székhelyű, a devizajogszabályok alapján belföldinek minősülő mikro- és kisvállalkozások (A kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló 2004. évi XXXIV. törvény szerinti mikro- és kisvállalkozások) beruházási és fejlesztési céljaihoz.

Kiknek ajánljuk?

Olyan vállalkozások igényelhetik, ahol a foglalkoztatottak létszáma 50 főnél kevesebb, és amelyek éves nettó árbevétele vagy mérlegfőösszege legfeljebb 10 millió eurónak megfelelő forintösszeg.

A hitel felhasználása

 • a vállalkozási tevékenység végzésére szolgáló ingatlan beruházáshoz (vásárlás, építés, átalakítás), 
 • a vállalkozási tevékenység végzéséhez szükséges használt és új gépek, berendezések, felszerelések, járművek beszerzéséhez,
 • a vállalkozás tevékenység végzéséhez szükséges tárgyi eszköz működtetéséhez kapcsolódó szoftver vásárlásához. 

A Kisvállalkozói Hitelprogram főbb jellemzői

A hitel feltételei

 • A saját erő minimálisan elvárt mértéke a beruházás nettó - vagy amennyiben a vállalkozás áfa visszaigénylésére nem jogosult, bruttó - bekerülési értékének legalább 10%-a, amely a kockázatok (ügyfélminősítés) függvényében 15%-ra emelkedhet. Amennyiben a vállalkozás az MV Zrt. kezességvállalását választja, az elvárt saját erő a beruházás teljes megvalósítási költségének legalább 20%-a kell, hogy legyen. A saját erő saját forrásból, az államháztartás más alrendszereiből vagy közösségi forrásból kapott vissza nem térítendő támogatásból, továbbá alárendelt tulajdonosi hitelből állhat.
 • A saját forrás mértéke a beruházás nettó – vagy amennyiben a vállalkozás áfa visszaigénylésére nem jogosult, bruttó – bekerülési értékének legalább 5% -a kell, hogy legyen. Az MV Zrt. kezességvállalása esetén, illetve 15%-os elvárt saját erő mellett a saját forrás mértéke a beruházás nettó – vagy amennyiben a vállalkozás áfa visszaigénylésére nem jogosult, bruttó – bekerülési értékének legalább 10%-a kell, hogy legyen.
 • Kizárólag ingatlan építés és vásárlás hitelcél esetén finanszírozható a hitelből megkezdett beruházás is, ebben az esetben kizárólag a saját erő részeként elszámolhatók a hitelkérelem benyújtását megelőző legfeljebb 12 hónapon belül keletkezett számlák, vagy más számviteli bizonylatok, amelyeket hitelfelvevő saját forrásából vagy alárendelt tulajdonosi hitelből egyenlített ki.
 • Ingatlanon végzett beruházás esetén az ingatlanra vonatkozó 30 napnál nem régebbi tulajdoni lappal kell rendelkezni a hitelkérelem befogadásakor. 
 • Ingatlan építés, átalakítás esetén az építési engedélynek legalább a rendelkezésre tartási időszak végéig érvényesnek kell lennie,
 • Idegen ingatlanon történő tárgyi eszköz aktiválás esetén be kell mutatni az ingatlanra vonatkozó, legalább a hitel futamidejével megegyező időtartamra szóló bérleti szerződést, valamint a bérbeadó beruházáshoz történő hozzájáruló nyilatkozatot.
 • A biztosítékok fedezeti értéke - az adósminősítés függvényében - legalább a hitelösszeg és 1 éves kamatának a 100%-a kell, hogy legyen.
 • Biztosítékként ingatlan és ingó jelzálogjog, készpénzóvadék, a tulajdonos készfizető kezességvállalása fogadható el. Továbbá minden esetben szükséges a Garantiqa Hitelgarancia Zrt. által, vagy az MV-Magyar Vállalkozásfinanszírozási Zrt. által az „Új Széchenyi Hitelgarancia Program” keretében nyújtott, a hitel tőkeösszegére és kamataira, járulékaira kiterjedő 80%-os mértékű készfizető kezességvállalás (intézményi készfizető kezességvállalás). Az intézményi készfizető kezességvállalási díj az ügyfél részére nem kerül felszámításra.

 

Hitelösszeg

1-50 millió forint
kezdő vállalkozások esetén legfeljebb 1-25 millió forint

Saját erő

A beruházás nettó bekerülési értékének legalább 10%-a, amely a kockázatok (ügyfélminősítés) függvényében 15%-ra emelkedhet. Amennyiben a vállalkozás az MV Zrt. kezességvállalását választja, az elvárt saját erő a beruházás teljes megvalósítási költségének legalább 20%-a kell, hogy legyen.

Kamat

3 havi EURIBOR + 5%/év.

Lejárat 

Legfeljebb 15 év,maximum 2 év türelmi idővel, maximum 2 év rendelkezésre tartási idővel

Szerződéskötési díj 

 

Egyszeri 1%, amely szerződéskötéskor kerül felszámításra, a teljes hitelösszegre vetítve. 

Folyósítási jutalék 

Egyszeri 1%, amely az első folyósításkor kerül felszámításra, a teljes hitelösszegre vetítve.

Projektvizsgálati díj 

Egyszeri díjként kerül felszámításra: 25 ezer Ft+a hitelösszeg 0,1 %-a

Rendelkezésre tartási díj 

0,25% év

Módosítási díj 

Mértéke a fennálló hitelösszeg 0,1 %-a, de legalább 10 ezer Ft. 

Kezességvállalási díj 

Az ügyfél részére nem kerül felszámításra. 

A hitelkérelem benyújtása

A hitelkérelmeket közvetlenül az értékesítésben részt vevő közvetítőkhöz kell benyújtani. A hitelprogramban résztvevő közvetítők listáját és elérhetőségét az MFB Zrt. honlapján (www.mfb.hu) tekintheti meg. 

További információ

A hitelprogram részletes tájékoztatója és egyéb kapcsolódó dokumentumok letölthetők a kapcsolódó anyagok közül.

A hitelprogrammal kapcsolatos további információért hívja az MFB Magyar Fejlesztési Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság információs vonalát a 06-40-555-555 számon, illetve érdeklődjön az értékesítésben résztvevő közvetítőinknél.

Amennyiben a hitelprogram feltételrendszerével kapcsolatos kérdése van, az alábbi e-mail-címre várjuk:  ugyfelszolgalat@mfb.hu