Agrár Forgóeszköz Vis Maior Hitelprogram

Az Agrár Forgóeszköz Vis Maior Hitelprogram célja, hogy kedvezményes kamatozású forgóeszköz hitelt biztosítson az elemi és katasztrófa kárt szenvedett, mezőgazdasági termékek elsődleges előállításával foglalkozó vállalkozások folyamatos termelésének biztosításához, versenyképességük fenntartásához, minőségi termékek előállításához.

Miért előnyös cégének az Agrár Forgóeszköz Vis Maior Hitelprogram?

  • Kedvezményes kamatozással, hosszú futamidőre igényelheti
  • A futamidő alatt többszöri forgóeszköz állomány feltöltést is lehetővé tesz
  • Nincs árfolyamkockázata, de a kamatozás a kiszámíthatóbb Európai Uniós pénzpiaci kamatlábhoz igazodik
  • Mezőgazdasági őstermelő is felveheti
  • Kezdő vállalkozások is finanszírozhatók
  • Akár saját erő nélkül is

Kiknek ajánljuk az Agrár Forgóeszköz Vis Maior Hitelt?

Olyan, magyarországi székhelyű, vagy az EGT területén székhellyel és Magyarországon fiókteleppel rendelkező mikro-, kis- és középvállalkozásoknak (KKV), amelyek

  • egyéni vállalkozás,
  • gazdasági társaság, vagy
  • szövetkezet,

formában működnek, valamint a mezőgazdasági őstermelőknek akiknek/amelyeknek mezőgazdasági üzeme Magyarország területén található, mezőgazdasági termelőtevékenységet folytatnak és a katasztrófa- és elemi kár miatti vis maior esemény bekövetkeztével, vagy az agárkár-enyhítéssel kapcsolatos bejelentést megtették, amelynek alapján az MgSzH a szakhatósági állásfoglalást megadta, illetőleg pozitív záradékolást tett.

Az Agrár Forgóeszköz Vis Maior Hitelprogram jellemzői:

Kamat mértéke: 3 havi EURIBOR + legfeljebb 2,5% RKF1 + legfeljebb 2,5% a hitelintézetek részéről alkalmazható kamatfelár

Futamidő: legfeljebb 5 év.

Hitelösszeg: A program keretében a károsodással arányos mértékben nyújtható hitel. A vis maior vagy agrárkár-enyhítéssel kapcsolatos bejelentéssel érintett szántó és legelő után legfeljebb 200 000 forint hektáronként, ültetvény után legfeljebb 500 000 forint hektáronként, egy állategység után legfeljebb 200 000 forint, de a hitel összege egyik esetben sem lehet kevesebb, mint 1 millió forint és nem haladhatja meg az 50 millió forintot.

Saját erő mértéke: saját erő nem szükséges. Devizanem: a hitel forintban igényelhető.

A hitelprogram részletes tájékoztatója, a hitelprogramhoz csatlakozott intézetek listája, a Gyakran Intézett Kérdések és egyéb kapcsolódó dokumentumok letölthető a kapcsolódó anyagok közül.

Refinanszírozási kölcsönszerződés-módosítási kérelem kitöltése itt.

Amennyiben felkeltettük érdeklődését, és az Agrár Forgóeszköz Vis Maior Hitelprogram feltételeiről tájékozódna, kollégáink állnak rendelkezésére a 06-40-555-555 vagy a 06-40-466-682 számokon, vagy a termekfejlesztes@mfb.hu email címen.

1 Az RKF az MFB kamatfelár mértéke, ami a program meghirdetésekor 2,5%, a kamatfelár mértéke évente változó, a következő évekre a tárgyévet megelőző év november 30-ig hozza nyilvánosságra az MFB Zrt. a kamatfelár mértéket.