MNB Növekedési Hitelprogram

A Magyar Nemzeti Bank (MNB) a monetáris politikai eszköztár elemeként 2013. június 1-én elindította a három pillérből álló Növekedési Hitelprogramját, a kis- és középvállalkozások hitelezésében megfigyelt zavarok enyhítése, a pénzügyi stabilitás megerősítése, valamint az ország külső sérülékenységének csökkentése érdekében. Ennek sikerességére tekintettel 2013. szeptember 11-én a Monetáris Tanács a program folytatása mellett döntött. A program második szakaszában (NHP II., hitelprogram) rendelkezésre álló keretösszeg 1000 milliárd forint, amelyet a Monetáris Tanács legfeljebb 2000 milliárd forintig megemelhet a mindenkori makrogazdasági, hitelezési és pénzügyi piaci környezet figyelembe vétele mellett.

Ennek keretében az MNB 500 milliárd forint keretösszeget bocsát a hitelintézetek rendelkezésére - változatlanul 0% kamatláb mellett -, amelyet a hitelintézetek továbbra is maximálisan 2,5% kamatmarzs mellett hitelezhetnek tovább a KKV-knak.

Az MFB Zrt. az NHP II.-re vonatkozó keretmegállapodást írt alá MNB-vel, így NHP II. az MFB Zrt. központján keresztül is elérhető az alábbi feltételrendszer mellett.

A hitelprogram célja

A Hitelprogram célja elsősorban a vállalkozások megtérülő beruházásainak előmozdítása, de korlátozott mértékben felhasználható a korábban felvett beruházási, illetve forgóeszköz hitelek kiváltásához is.

Az NHP II. keretében nyújtott kedvezményes finanszírozás a KKV-k finanszírozási költségeit csökkenti, illetve lehetővé teszi olyan projektek megvalósítását, amelyek elindítását a magas finanszírozási költség eddig akadályozta.

A beruházási kedv élénkítésén túlmenően a hitelprogram egyrészt a deviza alapú hitelek arányának csökkenését, másrészt az eredetileg beruházásra, forgóeszköz-finanszírozásra felvett hitelek kiváltásával a vállalkozások finanszírozási költségeinek mérséklését kívánja elérni.

Miért előnyös Önnek a hitelprogram?

Rendkívül kedvező, a teljes futamidőre rögzített, maximum évi 2,5%-os költséggel (beleértve a kamatot, és az egyéb banki költségeket) kaphat finanszírozást beruházásai megvalósításához, EU-s támogatás előfinanszírozásához, illetve forgóeszköz vásárláshoz, vagy – korlátozott mértékben – a korábban felvett beruházási, illetve forgóeszköz hitele kiváltásához.

Kiknek ajánljuk a hitelprogramot?

A hitelprogramot igényelhetik az MNB Terméktájékoztatójában részletezett feltételeknek megfelelő, a mikro-, kis- és középvállalkozások meghatározásánál a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló 2004. évi XXXIV. törvény előírásainak megfelelő vállalkozások.

Az MFB Zrt. által nyújtott hitelprogram fő jellemzői:

Hitelcél:

A hitel felhasználható:

a)      beruházásra,
b)      forgóeszköz-finanszírozásra,
c)      EU-s támogatás előfinanszírozásához, illetve

az eredetileg a fenti a)-b) célra folyósított KKV kölcsön kiváltására.

 

Hitelösszeg:

A KKV-knak a program keretében nyújtható kölcsön alsó határa a közvetlenül (az MFB Zrt. központja által) kihelyezett ügyletek esetében 50 millió forint. Az igénybevétel felső határa jelenleg 10 milliárd forint, amely a Növekedési Hitelprogram első és második szakaszában történő együttes igénybevételre vonatkozik.

Saját erő:

Az MFB Zrt. döntése alapján kerül meghatározásra.

A hitel költségei:

A felszámítható összes költség 2,5% /év.

Az MFB Zrt. semmilyen további kamatot, költséget, díjat, jutalékot, vagy bármely más, hasonló rendeltetésű összeget saját vagy kapcsolt vállalkozása javára (ide nem értve az MNB Terméktájékoztatóban meghatározott, jellemzően harmadik személy részére fizetendő összeget) nem érvényesít a KKV-val szemben a KKV hitellel összefüggésben. Kivétel ez alól a program vagy a KKV hitelszerződés feltételeinek nemteljesítéséhez kapcsolódó büntető jellegű kamat, késedelmi kamat, valamint egyéb, kizárólag szerződésszegéshez kapcsolódó díj és költség, ideértve a rendelkezésre tartási jutalék KKV-ra történő — a leszerződött hitel igénybevételének elmaradása miatti — áthárítása.

Futamidő:

Beruházási hitel esetében legfeljebb 10 év, forgóeszköz hitel esetében legfeljebb 3 év.

Rendelkezésre tartási idő:

A rendelkezésre tartás időtartama legfeljebb 2016. december 29.

Előtörlesztés:

Lehetséges, az előtörlesztés miatt az MFB Zrt. semmilyen díjat és költséget nem számít fel a KKV terhére.

Törlesztés ütemezése:

Tőke negyedévente, kamat naptári negyedévente esedékes.

Biztosítékok:

Szokásos bankári biztosítékok.

Igénybevételi lehetőség:

Hitelszerződés megkötésére az MFB Zrt.-nél 2015. december 15-ig van lehetőség. A keretösszeg korábbi kimerülése esetén hitelszerződés megkötésére az MNB által közzétett végső benyújtási határideig van lehetőség.

A hitelkérelem benyújtása:

Az 50 millió forint feletti hitelkérelmet közvetlenül az MFB Zrt.-hez kell benyújtani.

Amennyiben felkeltettük érdeklődését, kollégáink állnak rendelkezésére a 06-40-555-555 vagy a 06-40-466-682 számokon. A program feltételrendszerével kapcsolatos kérdéseket az ugyfelszolgalat@mfb.hu e-mail-címre várjuk.